İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İthalatın ihracattan çok hızlı artmasından tedirgin olan sanayici sıkı tedbir istiyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Odaları Konsey Toplantısı; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu?nun ev sahipliğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Konsey Üyelerinin katılımıyla 01 Mayıs 2010 Cumartesi günü TOBB Merkez Binasında gerçekleştirildi. Konsey toplantısında, Türk ekonomisinin ve özellikle sanayi kesiminin sorunları detaylı biçimde görüşüldü.

TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’ndan sonra kamuoyuna yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

2009 yılının son çeyreğinden itibaren ekonomide ve sanayi üretiminde toparlanma süreci başlamıştır. Büyümenin öncü göstergeleri diyebileceğimiz sanayi üretimi, yeni şirket kuruluşları, yurtiçi siparişler, KDV-ÖTV tahsilatları, elektrik kullanımı ve ihracatta son dönemde ciddi artışlar vardır. Olumsuz gelişme ise dış ticaret alanında, ithalatın ihracattan çok daha hızlı artmasıdır. İlk 3 ayda ithalattaki artış yüzde 33?e ulaşırken, ihracat artışı yüzde 7?de kalmıştır. Öte yandan senet protestoları ile ödenemeyen çeklerin hacminde nisbi bir gerileme göze çarpmaktadır. Tüm bu gelişmeler 2010 yılının ilk çeyreğindeki büyüme oranın çift haneli olacağına, 2010 yılının tamamındaki büyümenin ise yüzde 6?ya ulaşabileceğine işaret etmektedir. Olumlu gidişatın bir dizi yapısal düzenleme ile kuvvetlendirilmesi mümkündür. Bu çerçevede;

1) Piyasa denetim ve gözetim sistemi kurulmadan ithalat üzerindeki TSE denetiminin kaldırılması, haksız rekabet ile kalitesiz ve sağlıksız ürünlerin kullanılmasına yol açmaktadır. Piyasa denetim ve gözetim sisteminin daha etkin bir biçimde çalışması sağlanmalıdır. Standart dışı ithalata karşı alınan önlemler arttırılmalıdır.

2) Belli sayının  üzerinde işçi çalıştıran ve sermayesi belirlenmiş limitlerin üzerindeki işyerlerinde (avukat, doktor,  elektrik mühendisi, çevre mühendisi iş sağlık uzmanı, vb. gibi) çeşitli meslek gruplarından kişilerin istihdam edilmesi şartı getirilmiş, ayrıca bu kişilere verilecek ücretin alt sınırı belirlenmiştir. Firmalarımızın büyümelerini kısıtlayan bu tür zorunlu istihdam uygulamalarına son verilmelidir.

3) Kamu alımlarında yerli üretime yüzde 15 fiyat avantajı uygulanması kararı alınmasına rağmen, bu karar konusunda uygulamaya geçilmemiştir. Hatta bazı kamu kurumlarının satınalma şartnamelerinde ?ithal mal? ibareleri bile yer almaktadır. Söz konusu mevzuat, kesinlik içerecek şekilde yenilenmeli ve kamu kurumlarının bu mevzuatı uygulamaları yakından takip edilmelidir.

4) Krizden daha az etkilenen ülke pazarlarına girişi kolaylaştırmak üzere ihracat sigortası sistemi yeniden yapılandırılmalıdır. 2010 yılı  sonuna kadar, ihracatçılarımızın yurtdışı taşımacılık maliyetlerinin karşılanması için destek sağlanmalıdır. Uzak Yol Navlun Primi uygulaması başlatılmalıdır.

5) Akaryakıt  üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı yurtiçi taşımacılığının maliyeti çok yüksektir. Enerji fiyatları üzerindeki yüksek vergilemeden vazgeçilmeli, TRT payı tamamen kaldırılmalıdır. Son dönemdeki demiryolu taşımacılığını geliştirmeye yönelik faaliyetler olumludur ve sürdürülmelidir.

6) Yıllardır T.B.M.M.?nin gündeminde bekleyen yeni Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Perakende Sektörü Kanunu bir an önce yasalaştırılmalıdır. Sözkonusu yasaların zamanında çıkmaması şirketlerimizin yeni küresel rekabet şartlarına uyumunu geciktirmekte ve rekabet gücümüzü azaltmaktadır.

7) Mesleki eğitim cazip hale getirilerek, sanayimiz için gerekli yetişmiş insan gücünün temini sağlanmalıdır. Hızla artmakta olan orta yaş işsizlikle mücadele için, mesleksiz kalan yetişkinleri meslek sahibi yapacak eğitim programları hazırlanmalıdır.

8) İşletmelerin vergi ve sosyal güvenlik prim borçları yeniden yapılandırılmalıdır. Vergi ve sosyal güvenlik primlerindeki yüksek gecikme faizleri daha makul ve ödenebilir seviyelere çekilmelidir.

9) Ar-Ge teşviklerinin son yıllarda artırılması ve genişletilmesi olumlu sonuçlar vermiştir. Bunlardan KOBİ?lerin daha fazla faydalanabilmesini sağlamak üzere mevzuatın değiştirilmesinde fayda vardır.

10) Sağlıklı  bir kentleşme ve çevre dostu bir sanayileşme için, şehirlerin içinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin OSB?lere taşınması  teşvik edilmelidir.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir yanıt yazın