İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Az gelişmiş bölgelerde kadınların desteklenmesini amaçlayan AB hibelerinden yararlanmak için geç kalmadınız

Avrupa Birliği projelerine danışmanlık hizmeti sunan Ateş Organizasyon & Danışmanlık Firması Direktörü Hande Güneykaya, kadınların güçlendirilmesi, kurumsal ve teknik kapasite geliştirilmesi amacında olan sivil toplum kuruluşlarının, başvuru süresi 30 Nisan 2010 tarihinde bitecek olan, “Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteklenmesi” Projesine biran önce başvurmaları gerektiğini söyledi. Güneykaya, “Bu program kapsamında ortaklık zorunlu olmayan projelerde asgari 15 bin Avro, azami 30 bin Avro verilecek. Ortaklığın zorunlu olduğu projeler ise 30 bin Avro ile 100 bin Avro arasında değişiyor” dedi. Dernek, belediye, vakıf ve kãr amacı gütmeyen kooperatiflerin kuruluş tüzüklerinde, kadının desteklenmesine ilişkin ibarelerin olması durumunda bu hibe programdan yararlanabileceklerini belirten Hande Güneykaya, “Projenin süresi altı aydan az, 18 aydan fazla olmayacak” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak; Doğu Anadolu Bölgesi’nde Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ise Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri, “Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteklenmesi” projesinden yararlandırılacak. Projeden bir il yararlandırılabileceği gibi illerin ortak çalışmaları da değerlendirme içinde olacak. Projenin amacına uygun olması durumunda istisnai olarak, kimi geçici etkinlikler, başvuru sahibi tarafından detaylı bir şekilde gerekçelendirilmesi şartıyla desteklenebilecek.

Hangi proje türler hibeden yararlanacak?

Türkiye’nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Desteklenmesi” kapsamındaki projeler; farklı ihtiyaçları ve kadın gruplarını hedefleyerek çeşitlilik arzediyor. Ancak tüm projelerin cinsiyet eşitliğinin genel amacı doğrultusunda bölgesel etkilerinin olması bekleniyor. Bu şartların oluşması durumunda hibeden yararlanacak proje türleri şöyle sıralanıyor:

>> Kuruluşlararası diyalog ve iletişim ağları oluşturulması ve güçlendirilmesi yoluyla önyargıların ve kalıpların ortadan kaldırılmasına, ayrımcılığın önlenmesine ve buna karşı mücadelede kapasite geliştirilmesine yönelik projeler,

>> Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama katılımlarını önleyen kültürel engeller konusunda bilinç ve duyarlılık geliştirme, bu engellerin aşılmasına yönelik bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma,

>> Toplumdaki cinsiyet rollerini tanımlayan ve etkileyen tutumların, davranışların, standartların ve değerlerin değiştirilmesi gerekliliğinin eğitim, medya, sanat, kültür ve bilim yolları ile dile getirilmesi,

>> En iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla yerel ve ulusal ölçeklerde etki değerlendirmesinde ve bütçe çalışmalarında toplumsal cinsiyet perspektifinin yerleştirilmesine yönelik modeller geliştirilerek bu konunun merkezi ve yerel yönetim politikalarında teşvik edilmesi,

>> Siyasal, ekonomik ve sosyal alanlardaki kararlarda toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeye yönelik projeler,

>> Kadınların eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini imkân kılan ve destekleyen projeler,

>> Yeni kadın sivil toplum kuruluşlarının kurulmasını destekleyen projeler,

>> Kadın sivil toplum kuruluş çalışanlarının ve gönüllülerinin toplumsal cinsiyetle ve sivil toplum kuruluş faaliyetleri hakkında teknik ve kurumsal kapasitelerinin eğitimler, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri ile geliştirilmesi,

>> Toplumsal cinsiyet ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarıyla ilgili sempozyumlar, çalıştaylar, seminerler, eğitimler, projeler, fon/hibe kaynakları vb. hakkında bilgi sağlanması ve bilgi paylaşımı üzere iletişim ağları oluşturulması,

>> Kadın Ssivil toplum kuruluşları; sivil toplum kuruluşlar ile kamu (yerel, ulusal) kuruluşları; sivil toplum kuruluşlar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlar ve yurttaşlar arasında işbirliğinin eğitimler, çalıştaylar ve bilinçlendirme kampanyalarıyla geliştirilmesini amaçlayan projeler,

>> Kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşlar ve yurttaşların birbirleriyle ve kendi aralarında diyalog ve etkileşime eğitimler, çalıştaylar, seminerler ve bilinçlendirme kampanyalarıyla olanak sağlayan/alan açan projeler,

>> Eğitimler, toplantılar, medya, festivaller, sanat, kültür ve sokak etkinlikleriyle halkla ilişkileri ve iletişim ağı oluşumlarını destekleyen projeler,

>> Gelir getirici faaliyetleri teşvik eden projeler.


sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

İlk yorum yapan siz olun

    Bir yanıt yazın