İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Avrupa İşletmeler Ağı projesi inovasyona geçiş sürecini hızlandıracak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Sabancı Üniversitesi’nin oluşturduğu ”Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Konsorsiyumu” projesinin tanıtım toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan ve 45 ülkede işletmelere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Avrupa İşletmeler Ağı?nın (Enterprise Europe Network) Türkiye?deki yedi bölgesel hizmet noktasından biri olan Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul Konsorsiyumu Tanıtım Toplantısı’nda KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İSO Başkanı Tanıl Küçük, Avrupa Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Antonios Fysekidis ve Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörü Doç. Dr. Cemil Arıkan birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından proje tanıtım toplantısı çerçevesinde, ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’in oturum başkanlığını yaptığı, ?Geleceğin Trendleri: Türkiye ve AB?de İnovasyon, Girişimcilik ve Teknolojik Gelişim? konulu panelde Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Nortel Netaş Genel Müdürü Müjdat Altay, 3M Türkiye Genel Müdürü Karim Sarahni ve İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, görüşlerini dile getirdiler.

Avrupa İşletmeler Ağı Sanal Fuarı

Proje tanıtım toplantısında konuşan KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan; Avrupa İşletmeler Ağı’nın KOBİ’lere yönelik; uluslararasılaştırma ve ticari işbirlikleri, yenilik aktarımı ve teknoloji transferi ile 7. Çerçeve Programın tanıtılması faaliyetleri bulunduğunu belirtti ve “Ülkemizde, geçtiğimiz dönem içinde 34 binden fazla kişinin katılımıyla 800’den fazla yerel etkinlik organize edilmiş; Avrupa Birliği, Avrupa pazarı ve proje işbirliği imkânlarına ilişkin 13 bin soru yanıtlanmıştır. Bunun yanında 40 firmalar arası işbirliği toplantısı organize edilmiş ve bu toplantılara ikibine yakın firmamız iştirak etmiştir. Komisyon tarafından kurulan işbirliği veritabanlarına ülkemizden yine ikibine yakın işbirliği teklifi kaydedilmiş ve bunun sonucunda yüzlerce Avrupalı işletme söz konusu işbirliği çağrılarıyla ilgilenmiştir. Ayrıca Türkiye ile işbirliği yapmak isteyen binden fazla Avrupalı firmanın işbirliği teklifleri söz konusu veritabanından süzülmüş ve konsorsiyum web sayfaları aracılığıyla işletmelere duyurulmuştur” dedi.
Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında uygulamaya alınan Avrupa İşletmeler Ağı Sanal Fuarı’ndan bahseden Kaplan: “KOSGEB İstanbul İMES İGEM Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan sanal fuar; 37 farklı ülkeden 243, ülkemizden ise 70 farklı ilden 4 bin 630 üyenin firmalarını ve ürünlerini görsel olarak sergiledikleri elektronik bir pazaryeridir. İşletmelerin internet üzerinden güncelleyebildikleri tamamen ücretsiz bir platform olan sanal fuar, işletmelere logoları ve 25 ürün fotoğrafı ile 10 megabyte’a kadar video veya powerpoint sunularını sergileme imkanı sağlamaktadır” dedi.

Türkiye’nin hızı kesiliyor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ?Biz koşmak istedikçe, Türkiye’nin hızı kesiliyor. AB tarafında, katılım sürecimiz adeta bir ‘yavaş çekim’ film gibi yönlendiriliyor? diye konuştu. Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Konsorsiyumu projesini ile 45 ülkede 570 ortaktan oluşan bir ağın işletmelerin hizmetine sunulduğunu anlattı. Avrupa İşletmeler Ağı denince KOBİ’ler arasında daha yoğun temasın da akıllarına geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ?Peki nasıl güçlendireceğiz bu ilişkiyi? Fuarlara katılamıyoruz, iş görüşmelerine gidemiyoruz. Avrupalı meslektaşlarımızla ortaklık kurmak istediğimizde önümüzde tarife dışı engel var. Serbest dolaşım hakkımızı halen alamadık, halen buna vizelerle mani olunmaktadır. O zaman tarife dışı engellerin en başında olan vize sorununu hızla çözüyor olmamız lazım? dedi.

Kota uygulamasının da Türk iş dünyasına büyük zarar verdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu sorunların çözümü için hep beraber çaba göstermek gerektiğini belirtti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ?KOBİ’ler ekonomimizin belkemiğini teşkil etmektedir. KOBİ’ler aynı zamanda kalkınmanın da motorudur. KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, küreselleşen dünyanın bir gereği olmanın yanında, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde çok önemli bir unsur da oluşturmaktadır? dedi.

Özellikle KOBİ’lerin bilgiye ulaşım sürecinin geç işlediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, girişimciliğin geliştirilmesinin TOBB olarak bir başka önceliklerini oluşturduğunu, Türkiye’de kadın ve genç girişimcilerin güçlendirilmesini destekleyecek önemli çalışmalar sürdürdüklerini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

?Ülkemizde girişimciliğin desteklenmesini, hem ekonomik büyüme hem de istihdam artışı açısından gerekli görüyoruz. Önümüzdeki dönemde girişimci orta sınıfı güçlendirecek programları hep beraber yürürlüğe koymalıyız ki geleceğin büyük ülkesi olabilelim. Çin ucuz işgücü avantajını kullanıyor, ABD birikmiş sermaye avantajını kullanıyor. Bizim neyimiz var diye baktığımızda müthiş bir girişimci ruhumuz olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğer ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde görmek istiyorsak muhakkak girişimci orta sınıfı güçlendirecek programları mutlaka bir politika çerçevesinde önümüze getiriyor olmamız lazım.?

Konuşmasında Türkiye’nin AB katılım sürecine de değinen Hisarcıklıoğlu, müzakerelerin halen ?yavaşlatılmış? bir anlayışla da olsa devam ettiğini söyledi. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları belirtti: ?Ancak, siyasi nedenler ve yaklaşımlarla, Türkiye’nin teknik olarak hak ettiği katılım hızına bir türlü ulaşılamıyor. Hızlanmak istiyoruz. Uyum ve katılım sürecimizi tamamlamak istiyoruz. Kendi uyum programımızı ve takvimimizi tamamladık. 2013 sonu itibariyle, teknik olarak katılım için gerekli şartları yerine getirecek bir programı kabul ettik. Bu sürecin getireceği uyum maliyetlerini de göze aldık. Ancak, adım atmakta zorlanıyoruz. Biz koşmak istedikçe, Türkiye’nin hızı kesiliyor. AB tarafında katılım sürecimiz, adeta bir ‘yavaş çekim’ film gibi yönlendiriliyor.?

Birliğin kendi reformlarını tamamlama isteği, derinleşme çabalarının gerekli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve AB’nin birlikte ve işbirliği yaklaşımı çerçevesinde hareket etmek zorunda olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Bu bizim görevimizdir. Gelecek nesillere olan borcumuzdur” dedi.

Türk sanayicisi AB konusunda üzerine düşeni eksiksiz gerçekleştiriyor

Uzun yıllardır İSO olarak temel hedeflerinin sanayinin rekabet gücünü artırmak olduğunu söyleyen İSO Başkanı Tanıl Küçük de, ?Rekabet mücadelesi  verdiğimiz, küresel koşullara baktığımız zaman, ucuz işgücü ve maliyet üzerinde rekabet şansımızın olmadığı görülmekte.  Küresel koşullarda, rekabet üstünlüğüne giden yol Ar-Ge ve inovasyondan geçmektedir.  Dolayısıyla, küresel rekabet yarışına devam edebilmek, sanayimizi başarıyla geleceğe taşıyabilmek için Ar-Ge ve inovasyon kapasitemizi yükseltmek zorundayiz? dedi.

Türkiye?nin gelecek vizyonunun temel unsurlarından birinin AB?ye tam üyelik hedefi olduğunun altını çizen Küçük, ?Türk özel sektörü, inişler çıkışlarla dolu olsa da  yaklaşık yarım asırdır gündemde olan bu hedefi, başından itibaren sahiplenmiş ve desteklemiştir.  Müzakere süreci  teknik olarak devam etse de, tam üyelik hedefine ilgi ve desteğin zayıfladığı bir dönemden geçmekteyiz.  Ancak bizler, her zaman şu görüşü dile getirdik ki, Türkiye olarak, biz, üyelik yolunda kendi üzerimize düşenleri eksiksiz olarak yerine getirmeliyiz.  Tam üyelik  için yapılması gerekenler, Türkiye?nin, Türk insanının hak ettiği ekonomik ve toplumsal standartlara ulaşmasi için zaten yapılması gerekenlerdir.  Tam üyelik sürecinde, sanayimiz de AB müktesebatına uyum zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Bu çerçevede, İstanbul Sanayi Odası olarak, sanayimizin ve işletmelerimizin, AB müktesebatına, üretim ve rekabet koşullarına uyumuna katkıda bulunmak, çalışmalarımız arasında önemli bir yer tutmaktadır? diye konuştu.

Avrupa Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Antonios Fysekidis ise, “KOBİ’lerin kısıtlı kaynaklarla en iyi finansal kaynağı bulmaları zor. Avrupa İşletmeler Ağı bu zorluğu azatmayı öngörüyor. KOBİ’ler için özel politikalar da var kuşkusuz. Türkiye bu konuda strateji belirlemiştir” dedi.

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikaları Direktörü Doç. Dr. Cemil Arıkan ise “Dünya Ekonomik Forumu’nun yaklaşımına göre küresel rekabet gücü açısından dünya ekonomileri incelendiğinde, üretim faktörleri odaklı ekonomiler GSMH’sı 2 bin doların altında olan ülkeler, verimlilik odaklı ekonomiler 3 bin-9 bin dolar GSMH’si olan ülkeler ve inovasyon odaklı ekonomiler yani, GSMH’sı 17 bin doların üzerinde olan ülkeler olarak sınıflandırılabilir. Ülkeler bir ekonomi türünden diğerine uzun ve değişim gerektiren bir süreçten geçerek ulaşırlar. Ülkemiz geçmiş 30 yıl içinde dünyaya açılım sürecinin zorunlu kıldığı projeleri ile verimlilik odaklı ekonomiden inovasyon odaklı ekonomiye geçiş bölgesine ulaşmıştır” dedi. Avrupa İşletmeler Ağı projesinin inovasyona geçiş sürecini hızlandıracak mekanizmalardan bir tanesi olarak değerlendirilebileceğini belirten Cemil Arıkan, “Türkiye, rekabetçi dünyanın bir oyuncusu olmak zorundadır. Bu yüzden 6. Çerçeve Projelerinde verdiğimizi alamadık yaklaşımı yanlıştır” diye konuştu.

45 ülkeden 570 kuruluşun ortaklığıyla yürütülüyor

Avrupa İşletmeler Ağı ? İstanbul Konsorsiyumu, 45 ülkede 570 kuruluşun ortaklığıyla yürütülen dünyanın en büyük KOBİ bilgi destek ağının bir parçası olarak, Türk girişimcilerine uluslararası iş ve teknoloji ortaklıkları, Ar-Ge, AB fon ve projeleri ile AB mevzuatı gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. KOSGEB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi, İstanbul Sanayi Odası, KOSGEB IMES ve Sabancı Üniversitesi konsorsiyum ortaklığı ile faaliyet gösteren Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul Merkezi, konsorsiyum ortakları bünyesinde hizmet veren birimlerin yanı sıra İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Kırklareli TSO, Tekirdağ TSO, Çorlu TSO ve Çerkezköy TSO?da kurulan irtibat büroları aracılığıyla KOBİ?lere ulaşıyor.

Şirketlerin ve özellikle KOBİ’lerin teknoloji geliştirme ve transferleri konularında, Avrupa fonlarına ulaşımda ve ticari işbirliklerini kurmalarında destek veren Avrupa İşletmeler Ağı’nda; Avrupa Birliği ülkeleri, aday ülkeler; Türkiye, Hırvatistan, Makedonya, Avrupa ekonomik alanında yer alan ülkeler; Norveç, İzlanda ve İsviçre İle İsrail, Suriye, Ermenistan, Sırbistan, Karadağ, Şili, Mısır, Rusya, Abd, Bosna Hersek, Güney Kore ve Çin’den oluşan 45 ülkeden 570 yerel kuruluş yer almaktadır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir yanıt yazın