Süt ürünleri sektörünün ara eleman açığı her geçen gün artıyor

Ülkemizde süt sektörünün dış gelişmelere paralel olarak gelişebilmesi, kaliteli üretimin artması ve dış pazarda rekabet edebilmesi çok hızlı olan bilimsel ve teknik gelişmelerin yakından izlenebilmesi, teknoloji transferi, çeşitli ve kaliteli ürünlerin üretimi gibi zorunlulukları doğuruyor.

Özellikle son yıllarda gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin gittikçe önem kazanmasına bağlı olarak bu alanda yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyuluyor. Buna bağlı olarak da   gıda sektöründe gıda kalite kontrol elemanı, gıda teknikerliği ile süt ve süt ürünleri teknikerliği gibi meslekler ile yetişmiş ara eleman  (meslek liselerinin ilgili alan mezunları) ihtiyacı olmaktadır.

Yörsan Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yörük , makine operatörlerleri, süt teknikerleri, gıda mühendisleri süt ürünleri sektörünün en çok ihtiyacı olan ara elamanları olduğunu söyledi.

Sektörün personel ihtiyacının karşılanması için hem devlet hem de sektör temsilcileri neler yapmalı?

Yörsan Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yörük sektörün personel ihtiyacının karşılanması için hem devlet hem de sektör temsilcileri neler yapması gerektiği konusunda şunları söyledi:

>>Tarım ve hayvancılık sektöründe çalışan herkes doğru ve kaliteli üretim için eğitilmeli ya da eğitilmiş kişiler bu konuda görevlendirilmeli.

>>Yetişmiş ara kademe personel ihityacını karşılamak amacıyla Mesleki eğitimin kalitesi artırılarak, mesleki eğitime katılım özendirilmeli ve bu okul mezunların üniversiteye geçişlerinde kolaylıklar sağlanmalıdır.

>> Sektörün gelişimi için hem devlet hem özel sektör tarfından  Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerine pay ayrılması ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesinin sağlanması yapılabilir.

>>Sağlıklı ve hijyenik süt üretimi yapan üreticilerin devlet tarafından  teşvik edilmesinin sağlanabilir. Bu bağlamda süt ve süt ürünleri sektörüne hammadde ve iş gücü sağlayan Tarım sektörünün katma değeri artırılmalı, tarım kesimindeki ailelerin gelir düzeylerini yükseltecek politikalar oluşturulmalıdır. Kırsal kesimde yaşayan insanların verimliliğini artıracak ve tarımsal ürün yelpazesini zenginleştirecek mesleki yönlendirme programlarına ve projelerine ağırlık verilmelidir.

>>Genel olarak bakıldığında Ülkemizde eğitimli düzeyi yüksek kişilerde işsizlik oranı, eğitim düzeyi düşük olan kişilere oranla daha yüksek bulunmaktadır.. Bu durumun önüne geçmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için eğitim kurumlarının kapasitesi ve verilen eğitimin kalitesi artırılmalı, mesleki eğitim imkanları yaygınlaştırılmalı ve işgücü piyasasının aradığı niteliklere sahip kişileri yetiştirmek amacıyla mevcut olan müfredat programı gözden geçirilmelidir. GSMH’dan eğitime en az kaynak ayıran ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, eğitime ayrılan kaynak artırılmalıdır.

One thought on “Süt ürünleri sektörünün ara eleman açığı her geçen gün artıyor

  1. Benim gibi süt ve ürünleri mezunu birsürü insan boşta ama yazınızda ara eleman eksikliğinizden bahsetmişsiniz önüme gelenlere sakın süt ve ürünlerini okumayın diyorum bir işsiz olarak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

MLMM Projesi?ne bir ödül daha geldi

Mixx Awards?ın ?Sosyal Pazarlama?da altın ödülü Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi?ne geldi Dijital pazarlama iletişimi sektörünün en iyilerini belirleyen ?Mixx Awards Türkiye 2012? yarışmasında ?Sosyal Pazarlama? kategorisinde altın ödüle Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında yürütülen ?Liseler Mesleğiyle Yarışıyor? yarışması layık görüldü. Türkiye?nin dört bir yanından 7 bin 800?den fazla […]

Subscribe US Now