Sabancı Üniversitesi, EDU’dan zengin eğitim programı

admin

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, Aralık ayında da iş hayatında öne çıkmak isteyen profesyonellere yönelik dolu bir eğitim programı sunuyor. Açık Eğitimler kapsamında Aralık ayında, stratejik pazarlama yönetiminden değişim yönetimine geniş yelpazede zengin eğitim programları bulunuyor.

Stratejik Pazarlama Yönetimi Eğitimi

4-5 Aralık 2019 tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek Stratejik Pazarlama Yönetimi Eğitimi, stratejik yönetim konusuna 360 derece bir bakış açısı getirip, stratejiyi oluşturan tüm öğeleri bütünsel olarak incelerken oldukça teorik olabilecek bir konuyu farklı zamanlardan, farklı sektörlerden ve farklı ülkelerden sayısız örnekle ve bir vaka çalışması ile pratik, uygulanabilir bir boyuta indirgiyor. Böylelikle katılımcıların sunduğu ürün, marka ya da hizmetin bütünsel stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesini sağlayıp; rekabete karşı değer kazandıracak alt yapıyı oluşturmayı hedefliyor.

Eğitim kapsamında; Stratejinin Temelleri, Durum Analizi, Stratejik Ürün / Marka Yönetimi, Fiyatlandırma Stratejileri, Dağıtım ve Kanal Stratejileri, İletişim Stratejileri, Büyüme Stratejileri ve Örnek Olay Çalışması ile Stratejik Plana Giriş alt başlıkları üzerinde durulacak.

Satışta Başarı Eğitimi

5-6 Aralık 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek eğitim; satışın planlanması, müşteri analizi, danışmanlık noktasında güvenilir olmak, fiyat-değer arasındaki ilişkide karlı satış yapabilme konularında katılımcıların becerilerini ve yeni satış kavramları geliştirmeye yönelik beceri kazandırmayı hedefliyorr.

Eğitim kapsamında; satışta kişisel iş felsefesi yönetiminin önemi, yeni yüzyılda müşteri tipleri ve yönetimi, satışta sunulan hizmet kalitesi ile yaratılan müşteri memnuniyeti, satışa geçiş ve satışı gerçekleştirme becerisi, satışın basamaklarını doğru zamanda kullanma konularına ışık tutulacak.

Yalın 6 Sigma Sarı Kuşak Sertifika Programı

Yalın 6 Sigma Sarı Kuşak Sertifika Programı, günümüzde ‘’Operasyonel Mükemmellik’’ alanında işletmelerin en çok karşılaştıkları konuları çözebilmeleri hedefiyle tasarlandı. 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenecek eğitim sertifika programı; Sarı Kuşak problem çözme araçlarını kullanarak, kuruluşların karlılıklarına olumsuz etki eden verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konuları iyileştirebilecek seviyede araçları kullanmada katılımcılara beceri kazandırmayı amaçlıyor. Yeşil Kuşak programının en çok kullanılan araçları geliştirilerek tasarlanan bu metodolojide, katılımcılara aktarılan araçlar işletmelerdeki kalite, verimlilik gibi konuların çözümünde son derece önemlidir. Eğitimde ayrıca Operasyonel Mükemmellik’ten ayrı düşünülemeyecek Dijital Dönüşüm örnekleri de paylaşılacak.

Eğitim tamamlandıktan sonra katılımcılara eğitimden 2 hafta sonra 1,5 saatlik online birebir koçluk hizmeti verilecek. Bu koçluk hizmeti katılımcının Yalın 6 Sigma araçlarını kendi başına bir proje üzerinde doğru ve yerinde kullanmasını sağlatmayı amaçlıyor.

Veriye Dayalı Karar Verme

Eğitim, katılımcıların karar verirken veriye dayalı analizi hızlı ve doğru şekilde oluşturmaları, büyük veri setlerinin analizi, optimizasyon, simülasyon ile risk analizi, istatistiksel modelleme ve tahmin modelleri geliştirmeleri gibi konuların odağında sürdürülecek.

Eğitim süresince katılımcıların, tüm bu kavramları excel kullanarak sağlayabilmede yetkinlik kazanmaları hedefleniyor. Excel modellerini hızlı oluşturmak, bu modelleri tasarlamak gibi noktalarda rehberlik yapılırken, “Excel mühendisliği” prensip ve yöntemlerine de ışık tutulacak.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Can Akkan tarafından verilecek eğitim 5-6 Aralık 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek.

Veri Analitiği ve Big Data

Tüm sektörlerde rekabet sürekli artıyor; kazanmak ile kaybetmek arasındaki sınır daralıyor. Özellikle hızlı değişen pazarlarda, kar marjlarının gittikçe küçüldüğü alanlarda yaratıcı hamleler yapabilmek ve öngörü gittikçe daha değerli hale geldi. Bu noktada verileri değerlendirebilmek, anlamak ve yaratıcı hamleler, doğru stratejiler kurgulamak için kullanabilmek çok daha önem kazanmış durumda. Veriler, hızla değişen pazarlarda aynı hızla gelişen teknoloji ve analiz yöntemleri ile kurumlara önemli katma değer katacak hamleleri yapabilmek, yorumlayabilmek ve aksiyon alabilme gücünü veriyor.

12 Aralık 209 tarihinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek eğitim, veriden katma değer yaratmak için yapılması gerekenleri, kurumsal yol haritası üzerinden katılımcılarına aktarıyor.

Değer Odaklı Fiyatlandırma

Eğitim, fiyatlandırma konusuna değer odaklı ve stratejik bir akış açısıyla yaklaşarak; sürekli değişen iş dünyası dinamiklerinde farklı ve etkin fiyatlandırma stratejileri hakkında rehber olmayı amaçlıyor.

Eğitimde katılımcılara, fiyatlandırma konusunda göz önüne alınması gereken noktalar, fiyatlandırma süreçleri ve organizasyonel yaklaşımlar gibi konular aktarılacak.

Sunulan ürün ya da hizmet fiyatı ile taktiksel kampayaların belirlenmesi, düzenlenmesi ve değiştirilmesi aşamalarında karar verme ve uygulama süreçlerine stratejik yaklaşım konuları üzerinde durulacak. Fiyatlandırmayı orta-uzun vadeli ve stratejik bir süreç olarak ele alıp ürün ya da hizmetlere hak ettiği değerin verilmesi ile temel fiyatlandırma stratejilerine ışık tutulacak.

Eğitim 12 Aralık 2019 tarihinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlencek.

İnsan ve Sonuç Odaklı İşbirliği Yönetimi

13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleşecek, İnsan ve Sonuç Odaklı İşbirliği Yönetimi, binlerce kişiye katkı sağlamış uluslararası İnteractifs® öğretisi temelinde yılların yönetim deneyimiyle ülkemiz yönetici ve çalışanları için oluşturuldu.

Program kişinin, işini ve kendini nasıl daha doğal, daha güçlü, daha farklı yönetip, daha etkin sonuçlar elde edebileceğini keşfettirmeyi amaçlıyor. Profesyonel iş hayatının deneyimlerinin paylaşımı ve güncel örneklerle, hem iş hem de özel yaşamın her alanında kolaylıkla uygulanabilecek, sürdürülebilir kazanımlar sağlıyor.

Programda sınıf içinde etkileşimli; video destekli uygulama ve canlandırmalarla, grup halinde farkındalık yaratılıyor. Konular hayatın içinden somut örnekler sunularak keyifli bir yaklaşımla paylaşılıyor. Programda her katılımcının, iş ve ekip yönetme becerisini geliştirme konusunda bilinçli bir doğallık ve yalınlık kazanıp aşama kaydetmesini sağlamak amaçlanıyor.

Program, paylaşılan tecrübelerin daha iyi benimsenmesini sağlamak adına, katılımcılara özel birebir koçluk çalışması ile tamamlanıyor. Bu sayede katılımcılar kendi kişisel örneklerinde nasıl etkinlik kazandığını deneyimleyip pekiştirebiliyor.

Değişim Yönetimi

19 Aralık 2019 tarihinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek eğitim, değişimi yönetme sorumluluğu olan lider yöneticilere, kurum kültürünün farkında olarak, değişim sürecini etkin şekilde yönetebilmeleri için gereken bilgi ve becerilerin aktarılmasını hedefliyor. Eğitimde, bilgi ve becerilerin bireysel değişimden başlayarak uygulama motivasyonunu artırmak amaçlanıyor.

Müzakere ve İkna Yönetimi

Müzakere ve İkna Yönetimi Eğitimi, 19-20 Aralık 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta Müzakere ve İkna Yönetimi Eğitimi düzenliyor. Eğitim, yöneticilerin iletişim ve müzakere becerilerinin 360 derece gelişimini amaçlarken, katılımcıların kurumun belirlediği amaç doğrultusunda yapılması gereken faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde bireysel davranış ve yetkinlikleri üst düzeye çıkarabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Kurumlar, belirlemiş oldukları amaçlar doğrultusunda kişisel iletişimi etkin kullanarak iç müşteriler, dış müşteriler ve çözüm ortaklarında iz bırakmayı hedeflerler. Müzakere teknikleri bu noktada hedef kitleleri etkilemek üzere kullanılan etkin bir araçtır.

Eğitimde iç iletişim ve araçları, hedef kitleleri çözümleyici parametreler, müşteri bilgisi toplama ve kaynakları kullanabilme, rekabette müzakere süreci ve müşteriler ile takımdaşlık noktalarına detaylı bir şekilde ışık tutulacak.

Bu doğrultuda katılımcılara planlama parametreleri, bireysel güç alanları, iletişim modelleri, müzakere matematiği gibi alanlarda detaylı bir yetkinlik yelpazesi kazandırılması hedefleniyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi – EDU Açık Eğitimler

Bireysel katılıma açık eğitim programlarında Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra en güncel araştırmalara ve trendlere hakim, akademik ve profesyonel dünyadan gelen konu uzmanları eğitim vermekte. Eğitimlerde alanlarında uzman kişiler ile katılımcıları buluşturarak “bilgi”nin pratik iş süreçlerine yansıtılmasında verimli bir öğrenme platformu oluşturmak amaçlanıyor. Eğitimler sırasında öğrenmeyi pekiştirmek için, vaka çalışmaları, hazırlık çalışmaları, ödevler, forumlar, simülasyonlar, grup çalışmaları, rol play’ler vb gibi çeşitli öğrenme araçları kullanılıyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://edu.sabanciuniv.edu/tr/acik-egitimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Türkiye’nin öncü grubu Yaşar Topluluğu 74 yaşında

Yaşar Topluluğu 74’üncü Kuruluş yıl dönümünü Çeşme Altın Yunus Otel’de gerçekleşen törenle kutladı. Açılış Törenine Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erol, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi […]

Subscribe US Now

Betboo