Rekabet Forumu Konferansları kapsamında Türkiye’de şirket dinamikleri ve yeni istihdam oluşumu konusu ele alındı

KOBİ Postası

TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu (REF)’in Konferansları’nın ikincisi 13 Ekim Salı günü “Türkiye’de Şirket Dinamikleri ve Yeni İstihdam Oluşumu” konusunda gerçekleştirildi.

Türkiye’de şirket dinamizminin istihdam oluşumuna etkilerinin değerlendirildiği etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır yaptı.
Bahadır Balkır açılış konuşmasında şu konulara dikkat çekti:

“Son dönemlerde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde istihdam dinamikleri üzerine gittikçe artan bir ilgi görüyoruz. Yeni istihdam yaratmanın şartları, şirket dinamiklerinin istihdama etkileri hem akademik literatürde hem de pratikte oldukça dikkat çekici konular olarak öne çıkıyor. İstihdam politikaları, işgücü piyasasının yapısı ve yapısal sorunları TÜSİAD’ın odak konularından biri. Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte başka boyutlarıyla da ele aldığımız ve Covid-19 sürecinde hem ekonomik hem de sosyal bir konu olarak önemi artan istihdam konusunu bugün REF Konferansları kapsamında ele alacağız.”

 Açılış konuşmasının ardından etkinlik, Prof. Dr. Ümit Özlale ve Dr. Beyza Polat’ın “Türkiye’de Şirket Dinamiklerini ve İstihdam Oluşumunu Anlamak” başlıklı çalışmayı sundukları; REF Direktörü, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Durceylan Kaygusuz’un moderasyonunda gerçekleşen panelde Prof. Dr. Haluk Levent de şirket dinamiklerinin istihdam oluşumuna etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Panelde Covid-19 sürecinin ülkemizdeki istihdam dinamikleriüzerineetkisi dedeğerlendirildi.

TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır konuşmasında, “Son dönemlerde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde istihdam dinamikleri üzerine gittikçe artan bir ilgi görüyoruz. Yeni istihdam yaratmanın şartları, şirket dinamiklerinin istihdama etkileri hem akademik literatürde hem de pratikte oldukça dikkat çekici konular olarak öne çıkıyor. Bu durumu temel olarak üç nedene bağlayabiliriz. Bunlardan biri hiç kuşkusuz iş yapma alışkanlıklarımızı, iş yapış biçimlerimizi ve hatta işlerimizi derinden etkileyen Dördüncü Sanayi Devrimi. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin getirdiği paradigma değişikliği artan otomasyona karşı mevcut istihdamın korunmasına ve insan onuruna yakışır yeni istihdam kanallarının yaratılmasına kafa yormamızı sağlıyor. Bu süreçte bazı işlerin ortadan kalkması; buna karşın yeni işlerin ve yeni beceri setlerinin oluşmasıyla istihdam ve buna bağlı olarak eğitim politikalarının yeniden şekillenmesine tanık oluyoruz. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin değiştirdiği rekabet dinamikleri şirketlerin yapısını da kökünden etkilerken bu durumun istihdama nasıl yansıdığı üstünden durulması gereken bir konu” diye belirtti.

Balkır, Covid 19 salgınının da en önemli nedenlerden biri olduğunu söyledi. Balkır, “İkinci nedeni son dönemin en önemli sorunlarından Covid-19 salgını. Covid-19 yarattığı sosyal ve ekonomik sarsıntıyla şirket dinamiklerini ve bu dinamiklerin istihdama etkisini yeniden sorgulamamızı sağladı. Bu süreçte istihdamı korumak için kamu ve özel sektör çok değerli tedbirler hayata geçirmiş olsa da Covid-19 salgınının devam etmesi durumunda istihdam yaratmak için atılacak adımların vakitlice düşünülmesi şart. Üçüncü nedeni ise değeri her geçen gün artan veri ve verinin demokratikleşmesi. Hızla değişen ve gelişen bir dünyada istihdam yaratmada öncü bir rol üstlenen şirketler ve istihdam arasındaki ilişkiyi anlamak çok değerli. Bunun için de hem şirketlerin özelliklerine dair güncel, kaliteli ve sağlıklı bir veriye hem de bunu analiz edecek metodolojiye sahip olmak kritik önemde. Şirket verilerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplanması, saklanması ve analiz edilmesi istihdam oluşumuna daha geniş bir perspektiften bakmamıza imkan sağlıyor” dedi.

Bahadır Balkır, istihdam politikaları, işgücü piyasasının yapısı ve yapısal sorunlarının TÜSİAD’ın odak konularından biri olduğunun altını çizdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK ISTANBUL M.B.F.W.I ‘MACHO’ by MURAT AYTULUM

İnsanoğlunun betondan yarattığı dünyaya ve doğanın çaresizliğine atıfta bulunan ‘Macho by Murat Aytulum’ defilesi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul MBFWI) kapsamında ilk kez www.mbfwistanbul.com ‘da dijital olarak izleyicilerle buluştu. 13 Ekim Salı günü saat 14.30’da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında Galataport İstanbul’da www.mbfwistanbul.com‘dan yayınlanan ve tüm dijital platformlarda ‘online’ olarak gerçekleşen […]

Subscribe US Now