KOBİ’ler taşınır varlıkları da teminat olarak gösterebilecek

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Yasası’na göre; KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla teminata konu olacak taşınırlar arasında şunlar da var:

Finansmana erişim

Alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka sicile kaydı öngörülmeyen her türlü lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine, teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makineleri, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı veya işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon, üçüncü kişiler zilliyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları.

Düzenlemenin çok önemli bir reform olduğunu söyleyen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şöyle konuştu:

“Ekonomik faaliyetin çok önemli bir kısmını KOBİ’ler yerine getiriyor fakat KOBİ’lerin kredi kullanımındaki payı yüzde 26. KOBİ’lerin finansmana erişimi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de bugüne kadar KOBİ’lerin krediye erişiminde devlet eliyle çok önemli mekanizmalar oluşturulmakla birlikte yani Halk Bankası üzerinden, diğer birtakım destekler üzerinden sistem anlamında ilk defa çok önemli bir adım atıyoruz. Dünya Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre, KOBİ’lerin varlıklarının yüzde 44’ü makine teçhizat, yüzde 34’ü de alacaklardan oluşuyor. KOBİ’lerin varlıkları yaklaşık yüzde 78’i makine teçhizat ve alacaklardan oluşuyor. Fakat bunlar kredi talebinde rehin olarak kullanılamıyor. Finansmana erişimin önündeki en büyük engel bu. KOBİ’lerin taşınmazlarının toplam varlıkları içerisindeki payı sadece yüzde 22. İşte, o nedenle bu çok önemli bir reformdur.”

One thought on “KOBİ’ler taşınır varlıkları da teminat olarak gösterebilecek

  1. Krediye erişmek yararlı ancak temel sorun olan rekabet gücü artışı üzerindeki etkisi sınırlı.Temel sorun kobi yöneticilerinin yönetim kapasitesi bilgi birikimi ve vizyonudur.Bu konu ile ilgili destekler oluşturulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Avrupa’da 2,5, dünyada 5, Türkiye’de ise 7 yılda bir mobilya değiştiriliyor

Sektörün 2023 hedefiyse, 25 milyar dolarlık mobilya üretimi ve 10 milyar dolarlık ihracat ile dünyada ilk 10, Avrupa’da ise ilk 5’e girmek. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Tuna Ev Genel Müdürü ve Tuna Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Tuna Gülsoy, mobilya sektörünün 2023 hedeflerini gerçekleştirmesinin temel koşulunun tasarıma önem vermek olduğunu söyledi. […]

Subscribe US Now