Henkel 2014 mali yılına iyi başladı

kobipostasi

>>Güçlü organik büyüme: +%4,3

>>Satışlarda döviz kuru etkisi: 3 milyar 929 milyon Euro (-%2,6)

>> Düzeltilmiş faaliyet karı: %3,3 artışla 619 milyon Euro

>>Düzeltilmiş vergi öncesi kar marjı: %0,9 artışla %15,8

>> İmtiyazlı hisse başına düzeltilmiş kazanç: %8,3 artışla 1,04 Euro

>>Yükselen pazarlarda güçlü satış artışı: Organik +%9,2

Henkel CEO’su Kasper Rorsted mevcut mali yılla ilgili görüşlerini yaptığı bir açıklama ile paylaştı. Kasper Rorsted, açıklamasında “Pazarda süregelen zor şartlara rağmen Henkel olarak 2014 mali yılına iyi bir başlangıç yaptık. Tüm iş birimlerimiz organik büyüme gerçekleştirdi ve karlılığını artırdı. Yükselen pazarlarımızda çok güçlü bir performans sergilerken, olgun pazarlarımızda da büyüme kaydettik. Diğer yandan döviz kurunun olumsuz etkileri, satışlarda geçtiğimiz yıla göre daha da güçlü bir etki yaptı.” ifadelerini kullandı.

Kasper Rorsted ayrıca “Döviz kuruyla ilgili durumda kısa vadede bir iyileşme beklemiyoruz. Doğu Avrupa’daki son gelişmelerle birlikte pazarlardaki belirsizliğin artmasına paralel olarak zorlu ekonomik şartların devam edeceğini öngörüyoruz. Bu durum, yılın geri kalanında bizi bekleyen ekonomik gelişmelerle ilgili tahmin yapmayı zorlaştırıyor. Başarı için kilit unsurlar yüksek düzeyde beceri ve esneklik olacak. Bu nedenle sadeleşmeye ve süreçlerimiz ile yapılarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

2014 rotası teyit edildi

Zorlu ekonomik şartlara rağmen Rorsted, yılın genel görünümünü teyit etti. Rorsted “2014 mali yılında %3 ila 5 aralığında organik büyüme bekliyoruz. Vergi öncesi kar marjımızın %15,5 civarına yükselmesini ve imtiyazlı hisse başına düzeltilmiş kazancın yüksek tek hanelere çıkmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

2014 ilk çeyreğinde satış ve gelir performansı

2014’ün ilk çeyreğinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ve Amerikan dolarında baskı devam etti. Sonuç olarak satışlar bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla %2,6’lık düşüşle 3 milyar 929 milyon Euro olarak gerçekleşti. Buna karşın döviz kurunun ve satın alma/elden çıkarmaların etkisi hariç organik  büyüme %4,3 seviyesine ulaştı.

Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakımı iş birimi, %6,0 seviyesinde güçlü organik büyüme kaydetti. Güzellik ve Bakım iş biriminde ise satışlar organik bazda %3,0’lık güçlü bir artış gösterdi. Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi de benzer şekilde %4,1’lik güçlü organik büyüme elde etti.

Tek seferlik gelir, gider ve yeniden yapılanma giderleri çıkarıldıktan sonra, düzeltilmiş faaliyet karı %3,3’lük artışla 600 milyon Euro’dan 619 milyon Euro’ya yükseldi. Faaliyet karı %7,6 artışla 565 milyon Euro’dan 608 milyon Euro’ya yükseldi.

Satış kazancı 0,9 puanlık çok güçlü bir artışla %14,9’dan %15,8’e çıktı. Bildirilen satış kazancı %14’den %15,5’e yükseldi.

Net gelir %13,2 artışla 403 milyon Euro’dan 456 milyon Euro’ya yükseldi. 7 milyon Euro’ya tekabül eden azınlık payları düşüldükten sonra net gelir 449 milyon Euro olarak gerçekleşti (geçtiğimiz yıl aynı dönem: 393 milyon Euro). Azınlık payları düşüldükten sonra düzeltilmiş net gelir %8,4 artışla 417 milyon Euro’dan 452 milyon Euro’ya yükseldi. İmtiyazlı hisse başına kazanç 0,91 Euro’dan 1,04 Euro’ya yükseldi. 2013 yılı ilk çeyreğinde 0,96 Euro olan düzeltilmiş EPS %8,3 artışla 1,04 Euro seviyesine ulaştı.

Net işletme sermayesinin satışlara oranı daha da artarak %4,8 seviyesine ulaştı.  31 Mart 2014 itibarıyla net mali konum geçtiğimiz sene ilk çeyreğe göre 809 milyon Euro artışla 923 milyon Euro net nakit gelir olarak gerçekleşti.

2014 ilk çeyrekte iş birimi performansı

Çamaşır ve Ev Bakımı iş kolu karlı büyüme kaydetmeye devam ederken ilgili pazarlardaki konumunu daha da genişletti. Satışlar organik bazda geçen yıla göre %6,0 arttı. 2013 yılı ilk çeyrekte 1 milyar 177 milyon Euro olan satışlar nominal bazda 1 milyar 147 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Güçlü organik satış büyümesi başta yükselen pazarlardaki performanstan kaynaklandı. Bu pazarlarda bir kez daha iki haneli büyüme kaydedilirken, en büyük katkıyı Afrika/Orta Doğu ve Latin Amerika yaptı. Doğu Avrupa’da satışlar bir kez daha güçlü artış gösterdi. Olgun pazarlardaki satış performansı da genel olarak olumlu seyretti. Pazardaki olumsuz gelişmelere karşın Batı Avrupa’da da güçlü satış büyümesi elde edildi. Kuzey Amerika’daki satışlar ise pazarın düşüş yaşaması ve çetin rekabet ortamı nedeniyle azaldı.

Düzeltilmiş faaliyet karı %7,8 artışla 190 milyon Euro’ya yükseldi.  Düzeltilmiş satış geliri 2013 yılı ilk çeyreğine göre önemli büyüme kaydederek 1,6 puanlık artışla %16,6 seviyesine ulaştı. Raporlanan faaliyet karı ise %11,8 artışla 196 milyon Euro’ya yükseldi.

Beauty Care iş birimi de 2014 yılı ilk çeyreğinde karlı büyümeye devam etti. %3,0 seviyesinde organik büyümeyle ilgili tüm pazarları geride bırakarak pazar payını artırdı. Geçen sene aynı dönemde 873 milyon Euro olan satışlar, nominal bazda 856 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Gelişmekte olan pazarlardaki güçlü organik satış performansı devam etti. Asya’daki faaliyetler lokomotif rolü üstlenerek satışlarda çift haneli büyüme kaydetti. Afrika/Orta Doğru güçlü büyüme kaydederken, Doğu Avrupa güçlü gelişme göstermeye devam etti. Pazardaki promosyon çalışmalarını ve fiyat baskısını artıran olumsuz gelişmelere rağmen, olgun pazarlarda satışlar yükseldi. Batı Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesindeki olgun pazarlar güçlü büyüme kaydetti. Buna karşın, fiyat rekabetindeki büyük artış nedeniyle Kuzey Amerika’daki satışlar 2013’ün ilk çeyreğindeki seviyenin altına düştü.

Önceki yıl aynı döneme kıyasla düzeltilmiş faaliyet karı %3,1 oranında artarak 134 milyon Euro’ya yükseldi. Düzeltilmiş satış geliri 0,8 puanlık son derece güçlü bir artışla %15,7’ye yükseldi. Geçen sene aynı dönemde 124 milyon Euro olarak raporlanan faaliyet karı 114 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi ilk çeyrekte karlı büyüme seviyesini artırarak, satışlarda %4,1 oranında güçlü organik büyümeyle pazarı bir kez daha geride bıraktı. Geçen sene aynı dönemde 1 milyar 944 milyon Euro olan satışlar nominal bazda 1 milyar 893 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Yükselen pazarlar çok güçlü bir organik büyüme gerçekleştirirken, en yüksek artışı her biri bir önceki yıl aynı döneme kıyasla çok güçlü bir büyüme sağlayan Latin Amerika, Asya (Japonya hariç) ve Doğu Avrupa bölgeleri kaydetti.  Afrika/Orta Doğu bölgesindeki satışlarda da güçlü gelişme kaydedildi. Genel olarak olgun pazarlar organik büyüme sağlarken, bu büyüme bölgeden bölgeye farklılık gösterdi. Kuzey Amerika’da yılın başında yaşanan olağanüstü hava şartları nedeniyle faaliyetler olumsuz etkilenirken, müşterilerden bazılarının üretimi durdurması nedeniyle satışlar önceki yıla göre geriledi. Buna karşın Batı Avrupa güçlü büyüme sağladı. Birimin Asya-Pasifik bölgesine ait olgun pazarlardaki faaliyetlerinde ise güçlü gelir artışı elde edildi.

319 milyon Euro ile düzeltilmiş faaliyet karı geçtiğimiz yılın seviyesine yaklaştı.  Düzeltilmiş satış geliri geçtiğimiz yıla göre 0,4 puanlık artışla %16,9’ye yükseldi.  Raporlanan faaliyet karı %5,5 artışla 331 milyon Euro’ya yükseldi.

2014 ilk çeyrekte bölgesel performans

Son derece rekabetçi bir pazar ortamına sahip olan Batı Avrupa bölgesinde satışlar %2,0 artışla 1 milyar 450 milyon Euro’ya yükseldi. Satışlar organik bazda %2,4 artarken, Güney Avrupa’daki ufak düşüş, neredeyse diğer tüm ülkelerdeki büyümeyle telafi edildi.  Doğu Avrupa bölgesinde geçtiğimiz yıl aynı dönemde 718 milyon Euro olan satışlar 670 milyon Euro olarak gerçekleşti.  Rusya ve Türkiye başı çekmek üzere, %5,4 oranında organik büyüme sağlandı.  Afrika/Orta Doğu bölgesinde geçen sene aynı dönemde 289 milyon Euro olan satışlar 277 milyon Euro olarak gerçekleşti.  Bazı ülkelerdeki siyasi çalkantılara rağmen, bu bölge tüm iş birimlerinin katkıları çerçevesinde %17,9 ile bir kez daha iki haneli organik büyüme rakamlarına ulaştı.

Son derece rekabetçi pazar olan Kuzey Amerika’da ise satışlar %8,1 azalarak 670 milyon Euro’ya geriledi. Satışlar organik bazda geçtiğimiz yıla göre %3,1 azaldı. Bu sonuçta olağanüstü soğuk hava ve tüketici ürünleri faaliyetlerindeki promosyon rekabetinin güçlenmesi etkili oldu. Latin Amerika’da satışlar nominal olarak %6,2 düşüşle 241 milyon Euro’ya geriledi. En büyük katkı Meksika ve Brezilya’daki faaliyetlerden gelmekle beraber, satışlar organik bazda %8,4 yükseldi. Asya-Pasifik bölgesinde satışlar %1,4 artışla 588 milyon Euro’ya yükseldi. %9,3 seviyesindeki bu son derece güçlü organik satış büyümesine en önemli katkıyı iki haneli büyüme sağlayan Çin yaptı.

Nominal olarak, döviz kuru etkileri Doğu Avrupa, Afrika/Orta Doğu, Latin Amerika ve Asya (Japonya hariç) gibi yükselen pazarlardaki satışların %3,3 azalarak 1 milyar 669 milyon Euro olmasına neden oldu. Bu bölgelerde tüm iş birimlerinin katkısıyla organik bazda %9,2 büyüme sağlandı. Gelişmekte olan pazarların geçtiğimiz sene aynı dönemde %43 seviyesinde olan satış payı 2014 ilk çeyreğinde döviz kuru etkileri nedeniyle hafif bir gerilemeyle %42 olarak gerçekleşti. Olgun pazarlarda satışlar organik bazda %0,8 artarak 2 milyar 226 milyon Euro’ya yükseldi.

Henkel Grubu 2014 Genel Görünümü

Henkel, 2014 mali yılında %3 ila 5 aralığında organik büyüme bekliyor. Henkel, tüm iş birimlerinin bu aralıkta organik büyüme gerçekleştirmesini bekliyor. 2016 stratejisine paralel olarak Henkel, gelişmekte olan pazarların satışlardaki payında ufak çaplı bir yükselme bekliyor. 2013 yılı rakamları baz alındığında Henkel, düzeltilmiş satış kazancının yaklaşık %15,5’e yükselmesini ve imtiyazlı hisse başına düzeltilmiş kazancın yüksek tek haneli rakamlarda olmasını bekliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Cep telefonu sayısı, banka hesap sayısını geçti

Perakende dünyasının temsilcileri Koç Üniversitesi ve Migros işbirliği ile bu yıl dördüncü kez düzenlenen KÜMPEM Forum Perakende Konferansı’nda bir araya geldi. İki gün sürecek olan ve uluslararası ünlü konuşmacıların ağırlandığı konferansın ilk gün oturumları İstanbul The Marmara Taksim Otel’de gerçekleşti.  Dünyanın bir numaralı ATM makinesi ve self servis kasa üreticisi […]

Subscribe US Now

Betboo