Gıda Komitesi için yol haritası çizildi

admin

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla 27 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi konulu genelgede, kısa adıyla Gıda Komitesi’nin 20 Eylül 2016 tarihli Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları çerçevesinde yeniden yapılandırılmasının uygun görüldüğü hatırlatıldı.

binali-yildirim-gidahattiGıda Komitesi neler yapacak? 

Buna göre Komitenin, Başbakan Yardımcısı’nın başkanlığında; Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye Bakanlarının katılımıyla oluşturulduğu vurgulanan Başbakanlık Genelgesi’nde şunlar kaydedildi:

gida-fiyatlari-enflasyon-1-gidahatti“Komite fiyat istikrarını desteklemek ve enflasyondaki öngörülebilirliği artırmak amacıyla gıda ve tarım ürünlerindeki kısa ve uzun dönemli arz-talep ve ihracat-ithalat değişimleri ile dağıtım zincirindeki gelişmelerin fiyatlara olası etkilerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürecek, gıda piyasasında istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu destekleyecek veri bazlı izleme sistemleri kurulmasına, sektör dengesini gözeten dış ticaret önlemleri alınmasına, toptan ve perakende piyasalarda rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanmasına, gıda ürünlerine ilişkin lojistik süreçlerin etkinliğinin artırılmasına, üretici birliklerinin güçlendirilmesine, tarım sektöründeki vergi ve teşvik sistemlerinin yeniden düzenlenmesine, tarımsal verimliliği artıracak tedbirler alınmasına ve etkin tarım finansman modelleri geliştirilmesine imkan tanıyacak politikalara ilişkin önerilerde bulunabilecektir.

Sektör temsilcileri davet edilecek

Komite iki aydı bir veya gerektiğinde başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine en geç bir hafta içerisinde toplanacak ve görev alanı ile ilgili konuları görüşerek Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na raporlayacaktır. Komite, gerekli gördüğünde, diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir. Komite tarafından ihtiyaç duyulması halinde; alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturulabilecektir.

Komite, istatistiksel bilgilerin toplanmasında ve çalışmaların yürütülmesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yapabilecek, kişisel ve özel nitelik taşımayan bilgilerin paylaşılması hususunda her türlü desteği talep edebilecektir.

merkez-bankasi-gidahattiKomitenin çalışma usul ve esasları, Komite tarafından belirlenecek; sekretarya hizmetleri, alınan kararların uygulanmasının takibi ve koordinasyonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülecektir.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.”

Son genelge ile Gıda Komitesi’nin kuruluşuna ilişkin 2014/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi de yürürlükten kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Dört kişilik aile kaç liraya doyar?

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık 2016 sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Kasım ayında 1.416,83 TL olan, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.432,17 TL’ye yükseldi. Aralık ayında gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve […]

Subscribe US Now