ENFLASYON EN ÇOK EMEKLİYİ ETKİLEDİ

admin

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Şubat 2018 Dönem Raporu’nun sonuçlarına göre TÜİK tarafından aylık yüzde 1.02 olarak açıklanan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış en yoksul yüzde 20’lik dilim için yüzde 1.24, emekliler için yüzde 1.33 olarak gerçekleşti. TÜFE’deki yıllık artış, işteki statüye göre, en yüksek ücretsiz aile işçileri için gerçekleşti. Ücretsiz aile işçilerinin enflasyonu yüzde 11.5 oldu.  Mesleğe göre ise profesyonel meslek grupları için yıllık enflasyon (TÜFE) yüzde 11.8 olarak gerçekleşti. Enflasyon düzenli ücretlilerde yıllık olarak yüzde 11 olarak hissedildi.

Enflasyon toplumun her kesimini yaptıkları harcamalara göre farklı olarak yansıyor. Örneğin gıda fiyatlarındaki artış dar gelirliyi daha fazla etkiliyor. Nitekim farklı gelir gruplarına ve statüye sahip olan kesimler, fiyat atışlarını farklı düzeylerde hissediyor. Tüm gelir grupları için tek bir Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Bunun bir sonucu olarak yaşadığımız enflasyon resmi enflasyon ile uyumsuzluk gösteriyor.

AYLIK ENFLASYONDAN EN ÇOK ETKİLENEN EMEKLİ OLDU

Ocak ayı enflasyonu grupların yaptıkları harcamalara göre en fazla emekliyi etkiledi. Emeklinin enflasyonu ocak ayında yüzde 1.33 oldu.  En yoksul yüzde 20’lik kesim ile çalışmayanlar enflasyonu yüzde 1.24 olarak hissetti. Bu veriler resmi istatistiklere yansımadı.

TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları kullanılarak farklı gelir grupları için yapılan enflasyon hesaplamasına göre, enflasyon çeşitli gelir ve tüketim grupları için farklı sonuçlar yaratıyor. Buna göre;

  • Ocak 2003-Ocak 2018 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 249 artış gösterirken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 278,
  • Yevmiyeli çalışanlar için yüzde 294,
  • Emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 283,
  • Nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesiminde yüzde 289 oldu. En zengin yüzde 20’lik dilim için ise enflasyon yüzde 273 olarak gerçekleşti. Buna göre enflasyon hesaplaması yoksulu daha da yoksullaştırdı.

BİSAM tarafından Ocak 2003-Ocak 2018 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı gelir gruplarının enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor.

Buna göre son 15 yıllık dönemde (Ocak 2003-Ocak 2018) gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 13 ile “Yevmiyeliler”, temel gelir kaynağına göre yüzde 11.6 ile nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar oldu. Enflasyon nedeniyle yaşanan gizli yoksullaşma, en yoksul yüzde 20 için yüzde 11.4 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın en zengin yüzde 20 için gizli yoksullaşma yüzde 6.8 oldu.

SONUÇ

Enflasyondaki hareketler doğrudan doğruya alım gücüne etki eden bir role sahip. Kişinin kendi yaptığı harcama kalemlerindeki fiyat artışları (enflasyonu) ile resmi Tüketici Fiyat Endeksi arasındaki fark istatistiklere yansımayan bir yoksulluğa neden olmaktadır. Aynı zamanda sepete her yıl müdahaleye olanak tanıyan yöntem, sonuçların güvenilirliği açısından soru işaretlerine neden olmaktadır. Dar gelirli için ağırlığı son derece önemli olan kira ve gıdanın, sepetteki ağırlığının sistematik olarak azalması enflasyon verileri üzerinden yaşanan tartışmaları artırmaktadır. Bu nedenle;

  • Ücret artışlarında dar gelirlileri dikkate alınacak ayrı bir endeks oluşturulmalıdır.
  • Toplum tarafından yaygın olarak kullanılmadığı halde, yüksek değer taşıdığı için enflasyonu önemi oranda etkileyen ürünlerin mal sepetindeki ağırlığı gözden geçirilmeli, teknolojik gelişmeye koşut olarak fiyatları sürekli olarak gerileyen ürünler gelir gruplarının tüketim ölçütleri üzerinden ele alınmalıdır.
  • Her türlü sübjektif müdahaleye açık olan yıllık sepet değişiminden vaz geçilmeli. Sepetteki değişiklikler 3’er yıllık dönemler halinde gerçekleştirilmelidir.
  • İstatistik konseyinin kapsamı genişletilerek emek örgütlerinin katılımı ve denetimi sağlanmalıdır.
  • Hükümetin TÜİK’e müdahalesi anlamına gelecek yaklaşımlardan ve söylemlerden uzak durulmalıdır.
  • Enflasyon hesaplamasında araştırma kapsamında belirtilen unsurlardan kaynaklı olarak yaşanan gelir kayıpları giderilmelidir.

TÜİK Tüketim Harcamaları İstatistikleri ve TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları üzerinden, farklı harcama gruplarının tüketim kalıpları dikkate alınarak, enflasyon kalıpları oluşturulmakta, bu kalıplar üzerinden farklı gruplara göre enflasyon verileri hesaplanmaktadır. Gizli yoksullaşma oranı resmi TÜFE verileri ile farklı gruplar için hesaplanmış enflasyon oranlarındaki fark dikkate alınarak tespit edilmektedir. TABLO 1- Gelir ve statüye göre enflasyon oranları

GELİR GRUPLARI 15 YIL 1 YIL 1 AY
GENEL ENFLASYON 249,0% 10,3% 1,02%
İŞTEKİ DURUMA GÖRE
Düzenli Ücretli Çalışanlar 277,8% 11,0% 1,08%
İşverenler 272,6% 11,4% 1,08%
Kendi Hesabına Çalışanlar 276,6% 10,9% 1,19%
Ücretsiz Aile Çalışanları 271,9% 11,5% 1,00%
YevmiyeliGündelik Çalışanlar 294,4% 10,1% 1,14%
Çalışmayanlar 285,2% 10,4% 1,24%
MESLEĞE GÖRE
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 279,4% 10,8% 1,05%
Çalışmayanlar 285,2% 10,4% 1,24%
Hizmet Ve Satış Elemanları 280,3% 11,0% 1,10%
Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 289,6% 10,1% 1,12%
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları 275,7% 10,5% 1,29%
Profesyonel Meslek Mensupları 267,2% 11,8% 0,98%
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar 282,5% 10,8% 1,17%
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları 274,0% 11,0% 1,09%
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar 287,9% 10,4% 1,13%
Yöneticiler 273,7% 11,7% 1,08%
TEMEL GELİR KAYNAĞINA GÖRE
Ücret, yevmiye 278,8% 11,0% 1,08%
Mütesebbis Geliri 276,6% 11,3% 1,14%
Emekli aylığı 283,3% 10,3% 1,33%
Diğer Transferler 290,1% 10,1% 1,20%
Gayrimenkul Kira Geliri Ve Menkul Kıymet Faiz Geliri 284,4% 9,9% 1,31%
GELİR GRUPLARINA GÖRE
1. Yüzde 20 En Yoksul 288,7% 10,0% 1,24%
2. Yüzde 20 284,8% 10,2% 1,19%
3. Yüzde 20 284,6% 10,4% 1,18%
4. Yüzde 20 284,6% 10,4% 1,18%
5. Yüzde 20 En Zengin 272,6% 11,5% 1,05%

 

TABLO 2- AKP Döneminde gizli yoksullaşma oranları

İŞTEKİ DURUMA GÖRE GİZLİ YOKSULLAŞMA ORANI (%)
 Düzenli Ücretli Çalışanlar 8,3%
 İşverenler 6,7%
 Kendi Hesabına Çalışanlar 7,9%
 Ücretsiz Aile İşçileri 6,6%
 Yevmiyeli Gündelik Çalışanlar 13,0%
 Çalışmayanlar 10,4%
MESLEĞE GÖRE
 Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar 8,7%
 Çalışmayanlar 10,4%
 Hizmet Ve Satış Elemanları 9,0%
 Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar 11,6%
 Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları 7,6%
 Profesyonel Meslek Mensupları 5,2%
 Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar 9,6%
 Teknisyenler, Teknikerler ve Yard. Prof. Meslek Mensupları 7,2%
 Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar 11,1%
 Yöneticiler 7,1%
TEMEL GELİR KAYNAĞINA GÖRE
Ücret, yevmiye 8,5%
Mütesebbis Geliri 7,9%
Emekli aylığı 9,8%
Diğer Transferler 11,8%
Gayrimenkul Kira Geliri Ve Menkul Kıymet Faiz Geliri 10,2%
GELİR GRUPLARINA GÖRE
Yüzde 20 En Yoksul 11,4%
Yüzde 20 10,2%
Yüzde 20 10,2%
Yüzde 20 10,2%
Yüzde 20 En Zengin 6,8%

 

Grafik- Seçilmiş gruplara göre AKP döneminde gizli yoksullaşma oranları

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

BES’in en büyük sorunu erken ayrılma

Türkiye ve dünyadaki bireysel emeklilik sistemini karşılaştırmalı olarak inceleyen KPMG Türkiye BES Raporu’nun ikincisi yayımlandı. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, BES’te yaşanan erken ayrılma sorununun hem katılımcılar hem de emeklilik şirketlerinin kaybına neden olduğunu belirtti. Cantürk, “Katılımcılar; ertelenmiş giriş aidatı, vergi, devlet katkısı hak edilmeyen kısım vb. […]

Subscribe US Now

Betboo