Çevre bilinci konusunda kat edecek çok yolumuz var

kobipostasi

Dünyada gelişmişlik düzeyinin en büyük göstergelerinden birisi kuşkusuz sosyal sorumluluk bilinci ve bu çerçevede atılan adımlar. Devletin ve kurumların sosyal sorumluluk anlamında attığı adımlar ve geliştirdiği projeler toplum ve bireyler için çok büyük bir önem taşıyor. Bu projelerin, en gelişmiş ekonomilerde birçok örneği ve başarısı bulunurken, gelişmemiş ekonomilerde lafı bile edilmemesi hiç şaşırtıcı görünmüyor. Grant Thornton tarafından 39 ülkeden, 2.700 üst düzey yönetici ile yapılan bu araştırma, sosyal sorumluluk konusunda bazı gerçeklere ışık tutmayı hedefliyor.

Çevreyi korumaya yönelik geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri yok denecek kadar az.

Türkiye?den verilen cevaplar, çevreyi korumaya yönelik aktivitelerin, en az gerçekleştirilen ve en az kaynak ayrılan aktiviteler arasında yer aldığını gösteriyor. Karbon salınımının azaltılmasına yönelik önlemler, olumsuz çevresel ve sosyal etmenlerin azaltılması için ürün ve hizmet değişikliği, daha etkin atık yönetimi ve enerji tüketimin azaltılması gibi odağında çevresel kaygıların yer aldığı sosyal sorumluluk insiyatifleri Türkiye?de geçtiğimiz bir sene içinde en az gerçekleştirilenler olarak göze çarpıyor. Diğer taraftan, çalışan sağlığı ve emniyeti, esnek çalışma koşulları, staj imkanı, çalışan çeşitliliği ve eşitliğinin gözetilmesi gibi daha çok insana ve çalışana yönelik aktiviteler ise ilk sıralarda yer buluyor.

Dünya ortalamalarında ise en öncelikli konular arasında, Türkiye ile paralel bir şekilde, çalışan sağlığı ve emniyeti, staj imkanı, esnek çalışma koşulları ve çalışan çeşitliliği ve eşitliğinin gözetilmesi gibi aktiviteler en ön sıralarda kendine yer buluyor.

Geçtiğimiz bir sene içinde şirketiniz aşağıdaki aktivitelerden hangilerini gerçekleştirdi ?
Staj İmkanı Esnek Çalışma Koşulları Çalışan Sağlığı ve Emniyeti Çalışan Çeşitliliği ve Eşitliği Enerji Tüketiminin Azaltılması Daha Etkin Atık Yönetimi Toplumsal Aktivitelere Katılım Yardım Derneklerine Bağış Olumsuz Çevresel ve Sosyal Etmenlerin Azaltılması için Ürün ve Hizmet Değişikliği Diğer İş Kollarının Gelişimine Yönelik Aktiviteler ‘Etik Ticaret’ Amblemli Ürün ve Servislerin Kullanımı Karbon Salınımın Azaltılması
Türkiye 41 44 47 39 30 19 22 17 4 5 8 6
Global 64 64 73 64 60 58 55 64 38 31 28 19

Marka algısını güçlendirmek ve çalışan sadakati sağlamak öncelikli hedefler arasında

Şirketleri sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye iten etmenler neler ? Neden kaynak, zaman ve bütçe ayırarak projeler geliştiriyorlar. Bunun ardındaki en büyük etmenler olarak marka algısını güçlendirmek ve sürdürülebilir kılmak ile çalışan memnuniyeti ve sadakatini sağlamak en çok belirtilen sebepler arasında yer alıyor. Diğer taraftan bu projeler aracılığıyla maliyetlerini azalttıklarını ve bazı vergi yüklerinden muaf tutulduklarını belirtenlerin sayısı da dikkate değer düzeyde.

Türk katılımcıların yarısı sosyal sorumluluk aktivitelerini raporlamıyor

Türkiye?den verilen cevaplar, katılımcı şirketlerin yarısının sosyal sorumluluk aktivitelerini raporlamadığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 31?i finansal raporlama ile birlikte raporlandığını belirtirken, yüzde 11?i ayrı bir rapor oluşturduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, tüm sosyal sorumluluk çalışmalarının finansal raporlama ile birlikte raporlanması ve kamu ile paylaşılması gerektiğini düşünen yöneticilerin oranı Türkiye?de yüzde 74.

Sosyal sorumluluk aktivitelerinizi raporluyor musunuz?
1.Hayır 2.Evet, Finansal Raporlama ile Birlikte 3.Evet, Ayrı Bir Rapor Şeklinde 4. Bilmiyorum Evet?lerin toplamı (2+3)
Türkiye 49 31 11 9 42
Global 68 12 13 7 25

Çevre korumaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri 2008?den bu yana azaldı

Tüm ülkelerden verilen cevaplara bakıldığında, çevresel kaygılarla oluşturulan ve bu doğrultuda geliştirilen projelerin sayısında bir azalma göze çarpıyor. 2008?de yüzde 40 olan çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri, 2011?de gerçekleştirilen raporda yüzde 36?ya geriliyor. Rapor genelinde, sosyal sorumluluk açısından en aktif bölgeler olarak, Kuzey Amerika ile Kuzey Avrupa Ülkeleri ön plana çıkarken, Türkiye, büyümekte olan diğer ekonomilerle birlikte (Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi) sosyal sorumluluk projelerine yeterince önem verilmeyen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye?nin sosyal sorumluluk misyonuna hizmet etmek üzere daha çok proje geliştirmesi gerektiğini belirten Grant Thornton Türkiye Vergi Ortaklarından Emin Taylan, rapor birkaç sene içinde tekrarlandığında, insan odaklı çalışmaların gelişerek artmakla beraber, çevre odaklı projelerin çok daha fazla olmasını umduğunu belirtti. Sosyal sorumluluk projelerinin artık ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilgili olarak en büyük gösterge olduğunu vurgulayarak, bu projelerin, rakipler arasında farklılaşmak isteyen lider şirketler için kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

İMKB, Saraybosna Borsası'na ortak oldu

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Kırgız ve Bakü Borsası?ndan sonra Saraybosna Borsası?na (SASE) da ortak oldu. SASE?nin yüzde 5?ine ortak olan İMKB?nin yanı sıra Takasbank A.Ş. ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. de yüzde 5?er oranında hisse alarak, SASE?de pay sahibi oldular. Aralık 2010?da, Bosna Hersek Sermaye Piyasası Kanunu?nda yapılan düzenleme […]

Subscribe US Now

Betboo