“Çek karnesini basan ve tacire veren bankalar da sorumlu tutulsun”

kobipostasi

Çek Kanunu’nda yapılan değikliğe ilişkin İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük’ten açıklama geldi. İSO Başkanı Küçük, Avrupa Birliği’ne uyum süreci açısından da “gerekli ve uygun” bulduğu değişiklikle, artık ekonomik suça ekonomik ceza verileceğine dikkat çekti. Küçük’ün açıklaması şöyle:

“Çek Kanunu’nda yapılan değişiklik ile karşılıksız çek verilmesi durumunda hapis cezası kaldırılacaktır. Yapılan bu değişiklik, ekonomik suça ekonomik ceza verilmesi ilkesi ve Avrupa Birliği?ne uyum süreci açısından gerekli ve uygundur. Ancak, yürürlükteki kanuna göre, çekin karşılıksız çıkması halinde, muhatap bankanın yükümlü olduğu miktar sınırlıdır ve genellikle de çek tutarının çok altında kalmaktadır. Bu çerçevede, çekin karşılıksız çıkması olasılığına karşı tek ve en caydırıcı yaptırım olarak görülen hapis cezasının ortadan kalkması uygulamada büyük sıkıntılara neden olabilecektir.

Ekonomik suçlarda hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi uygun değildir. Ancak hapis cezası kaldırılırken, bu durumun ticari hayatımızda, kargaşa, güven bunalımı ve yeni sorunlara yol açmasını önüne geçmek için, alacaklı tacirleri, çekin karşılıksız çıkması olasılığına karşı kısmen de olsa koruyacak, hapis cezasının yokluğunu telafi edecek ilave bazı kanuni düzenlemeler ihtiyaç vardır. Önerimiz, çeklerin karşılıksız çıkmasını önlemek üzere,  çek karnesini basan ve tacire veren bankaların da sorumlu tutulmasıdır. Bu sorumluluk,  kredi kartlarındakine benzer şekilde düzenlenebileceği gibi, teminat mektubu şeklinde de olabilir. Ayrıca, çekin karşılıksız çıkması halinde zararı karşılamaya yönelik bir sigorta sisteminin oluşturulması da düşünülebilir. “

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

2011'de perakende fiyatlar yüzde 6,17, toptan fiyatlar yüzde 14,36 arttı

Perakende fiyatlar 2011 yılında yıllık ortalama yüzde 6,17, toptan fiyatlar ise yüzde 14,36 oranında artış gösterdi. 2011 yılı Aralık ayı aylık artış oranları Perakende fiyatlarda yüzde 1,12, Toptan Fiyatlarda ise yüzde 0,47 oldu. İstanbul Ticaret Odası?nca (İTO) hazırlanan 1995 bazlı Geçinme İndeksine göre, İstanbul?da perakende fiyatlar, 2011 yılında yıllık ortalama […]

Subscribe US Now