2020 yılı Ekim ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %3,23 azalış oldu

KOBİ Postası
 • Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %3,23 kurulan kooperatif sayısı %1,24 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %1,24 oranında azalmıştır.
 • Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %14,22 kapanan kooperatif sayısı %37,50 oranında azalmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %11,79 oranında artmıştır.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %22,84 artış oldu.

 • 2020 yılı Ekim ayında, 2019 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısı %22,84 kurulan kooperatif sayısı %41,96 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %19,80 oranında artmıştır.
 • 2020 yılı Ekim ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre %5,17 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %24,55 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %4,11 azalış olmuştur.

2020 yılının ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre %22,84 oranında arttı.

 • 2020 yılının ilk on ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında 22,84 kurulan kooperatif sayısında %33,89 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında %33,00 oranında artış gözlenmiştir.
 • 2020 yılının ilk on ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %12,67 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %16,61 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında %19,40 oranında azalış gözlenmiştir.

2020 Ekim Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
EKİM 2020 EYLÜL            2020Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)EKİM 2019Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)OCAK- EKİM   (10 Aylık)
20192020Değişim       (%)
Kurulan*Şirket10.26010.603-3,238.35222,8468.52284.17222,84
Kooperatif159161-1,2411241,969561.28033,89
Ger.Kişi Tic.İşl.2.7112.745-1,242.26319,8019.17525.50233,00
TasfiyeŞirket1.1581.218-4,931.168-0,8610.34011.39010,15
Kooperatif68654,6233106,06715340-52,45
Kapanan**Şirket1.2611.470-14,221.1995,179.96111.22312,67
Kooperatif70112-37,5073-4,11696561-19,40
Ger.Kişi Tic.İşl.1.7451.56111,791.40124,5515.74518.36116,61

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2020 yılı Ekim ayında 531, Ocak-Ekim döneminde 10.144  gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

2020 yılı Ekim ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2020 yılı Ekim ayında kurulan toplam 10.419 şirket ve kooperatifin %84,84’ü limited şirket, %13,60’ı anonim şirket, %1,53’ü ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %42,00’si İstanbul,

%9,04’ü Ankara, %6,27’si İzmir’de kurulmuştur.

 • Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

2020 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %21,67 oranında azalmıştır.

 • 2020 yılında toplam 85.452 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 72.756 limited şirket, toplam sermayenin %67,98’ini, 11.403 anonim şirket ise %32,01’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre %21,67 oranında azalmıştır.

2020 Ekim Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 Şirket TürleriGenel Toplam
AnonimKollektifKomanditLimitedKooperatif
AĞUSTOS 2020Sayı1.2593 8.0901449.496
Sermaye (TL)4.898.994.3051.150.000 3.144.466.000 8.044.610.305
EYLÜL 2020Sayı1.4041 9.19816110.764
Sermaye (TL)1.448.019.017100.000 3.845.142.800 5.293.261.817
EKİM    2020Sayı1.4174 8.83915910.419
Sermaye (TL)876.954.446540.000 3.268.715.525 4.146.209.971
 Sayı11.40313 72.7561.28085.452
    2020 TOPLAMSermaye (TL)12.939.602.7952.960.000 27.483.084.775 40.425.647.570

2020 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 3.737’si ticaret,  1.598’i imalat ve 1.265’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  1.107 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

 • 2020 Ekim ayında şirket ve kooperatiflerin 3.737’si ticaret,  1.598’i imalat ve 1.265’i inşaat sektöründe kurulmuştur.  2020 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.107’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 770’i inşaat, 288’i imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 399’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 217’si inşaat, 173’ü imalat sektöründedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 736’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  274’ü inşaat, 183’ü imalat sektöründedir.

2020 Ekim ayında kurulan 159 Kooperatifin 65’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • 2020 Ekim ayında kurulan 159 Kooperatifin 65’i Konut Yapı Kooperatifi, 53’ü İşletme Kooperatifi 14’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 2020 yılı Ekim ayında 1.123 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • 2020 yılı Ekim ayında kurulan 1.123 yabancı ortak sermayeli şirketin 572’si Türkiye, 66’sı İran, 43’ü Lübnan ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 1.123 yabancı ortak sermayeli şirketin 114’ü anonim, 1.009’u limited şirkettir. 2020 yılında kurulan şirketlerin 1.098’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 440’ı Gayrimenkul acenteleri ve 383’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 77,86’sını yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.
 AnonimLimitedGenel Toplam
AĞUSTOS 2020Sayı1049331.037
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)77.389.500341.323.000418.712.500
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)52.906.350263.273.200316.179.550
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)68,3677,1375,51
EYLÜL 2020Sayı1221.0751.197
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)114.645.000397.105.000511.750.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)94.551.618325.148.500419.700.118
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)82,4781,8882,01
EKİM   2020Sayı1141.0091.123
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)134.305.000366.680.000500.985.000
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)99.846.950302.299.875402.146.825
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)74,3482,4480,27
TOPLAM 2020Sayı8217.6458.466
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)799.038.6872.785.028.4003.584.067.087
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)536.958.9122.253.682.5252.790.641.437
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)67,280,9077,86

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Başarılı iş kadınlarından ‘Women Export Talks’ta ihracat ve iş dünyası tavsiyeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), başarılı iş kadını ihracatçıların, iş dünyasına yönelik tavsiyelerini ve ihracata nasıl başladıklarını paylaştıkları “Women Export Talks” webinar serisinin ikincisini düzenledi. “İhracata Nasıl Başladık, Nasıl Başardık?” başlığıyla […]

Girişimcinin haber kaynağı KOBİ Postası'nı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz