20 Eylül 2018 Perşembe
  • DOLAR
  • EURO
  • BIST
Az Bulutlu
28°C

TÜRKİYE, EN ZENGİN 47. ÜLKE

Hangi ülkede kişi başına ne kadar finansal varlık düşüyor? 2015’te görülen yüzde 4,7’lik yetersiz büyümeden sonra, 2016’da finansal varlıklar yüzde 7,1’lik artışla krizden önceki ortalamaya yaklaştı. 50'nin üzerinde yapılan 'finansal varlık' araştırmasında Türkiye de var. Bakın Türkiye kaçıncı sırada?
TÜRKİYE, EN ZENGİN 47. ÜLKE
Gündem - 2 Kasım 2017

Dünya genelinde 50’den fazla ülke hane halkının varlık ve borç durumunu mercek altına alan Allianz Küresel Varlık Raporu’nun 8’incisi yayınlandı. 2015’te görülen %4,7’lik yetersiz büyümeden sonra, 2016’da finansal varlıklar %7,1’lik artışla krizden önceki ortalamaya yaklaştı. 1 Mayıs-1 Ağustos 2017 tarihleri arasında derlenen verilere göre, tüm dünyada siyasi çalkantılarla dolu geçen 2016’da bireysel varlıkların bu durumdan etkilenmediği gözlenirken, yine dünya genelinde finansal varlıklar yaklaşık 170 trilyon avroya ulaşarak rekor kırdı. Özellikle sanayileşmiş ülkelerde, hisse senedi piyasalarında yılsonunda görülen yükseliş, geçen sene gösterilen iyi performansta kilit rol oynadı. Geçen seneki varlık büyümesinin neredeyse %70’i portföylerdeki değişimlerden, %30’u ise yeni tasarruflardan kaynaklandı. Önceki yılın tam tersi bir durum gözlenirken, yeni tasarrufların değerlendirme şekilleri de şaşırtıcı bir seyir izledi. Özel tasarruf sahipleri bu dönemde aldıklarından daha çok menkul kıymet satışlarıyla dikkat çekti. Bu işlemlerden gelen yeni fonların neredeyse üçte ikisi bankalara yatırılarak rekor kırıldı.

300 MİLYAR AVRO ZARARA RAĞMEN PARA BANKADA YATIYOR

Allianz Baş Ekonomisti Michael Heise, “Özel yatırımcıların tasarruf davranışları hâlâ daha kararlı bir şekilde riskten kaçınma üzerine kurulu. Geçen birkaç yılda finansal varlıklarda görülen büyümenin ana nedeni, hisse senedi piyasalarının gösterdiği iyi performanstı. Buna rağmen, yeni para sanayileşmiş ülkelerde bile banka hesaplarına yatırılıyor. Bu hesaplar yatırımcılara herhangi bir kazanç sağlamıyor, aksine reel kayıplara yol açıyor: Sadece 2016’da enflasyon nedeniyle yatırımcıların yaklaşık 300 milyar avro zarara uğradığı düşünülüyor. Bu yılki enflasyonun daha yüksek olduğunu düşünürsek bu zararın iki katına çıkabileceğini de öngörebiliriz.  Gelişmekte olan piyasalarda da durum pek iç açıcı değil. Bu ülkelerde finansal varlıkların %20’sinden azının uzun vadeli ve güvenli yatırım ürünlerinde değerlendirildiği tahmin ediliyor. Bu konuda geniş çaplı eylem gerekmektedir. Dijitalleşme, daha iyi yatırım süreçleri için kilit önemde olabilir” ifadesini kullandı.

TÜRK HANE HALKI VARLIKLARI %20,2 BÜYÜDÜ

2016 yılında Türk hane halkı net finansal varlıkları da bölgede görülen en yüksek orana ulaşarak %20,2 büyüdü. Küresel çapta ise sadece Tayland ve enflasyonun yüksek seyrettiği Arjantin daha hızlı bir büyüme kaydetti.  Raporda, Türkiye’nin durumunda bu sıra dışı büyümenin ‘oldukça normal’ olduğu belirtilerek, “İki yıl önce net varlıklardaki bu artış biraz daha fazlaydı. Bu fevkalade performans iki gelişmeye atfedilebilir: Öncelikle borçlar, üç yıl üst üste yaklaşık %10 gibi nispeten mütevazı bir artış gösterdi. Çok uzak olmayan geçmişte, borç büyümesi genellikle %20 ve daha yüksek oranlarda seyretmekteydi. Bunun sonucunda borç oranı Doğu Avrupa’daki AB ülkelerinde görülen %33’lük ortalamanın bir hayli altında olan %20’de sabitlendi. Diğer yandan banka mevduatları, menkul kıymetler ve sigorta ve emeklilik varlıklarının oluşturduğu finansal varlıklar çok yüksek oranlarda (2016 yılında %15,8) büyümeye devam etti. Özellikle sigorta ve emeklilik varlıkları, %31 gibi bir oran yakalayarak çok hızlı bir büyüme sergiledi. Geçtiğimiz on yılda, sigorta ve emeklilik varlıklarının Türk hane halklarının portföyündeki payı iki katına çıkarak %7,5’e ulaşmış olsa da bu artış hâlâ daha nispeten düşük bir seviyededir.  Öte yandan, banka mevduatlarının %76’lık payı şaşırtıcı biçimde yüksektir. Bu oran, Doğu Avrupa’daki AB ülkelerinin ortalaması olan yaklaşık %50’lik seviyenin oldukça üzerindedir” değerlendirmesinde bulunuldu.

TÜRKİYE EN ZENGİN 47. ÜLKE KOLTUĞUNU KORUDU

Allianz’ın 2016 Küresel Varlık Raporu’nda Türkiye’nin, dünyanın en zengin 47. ülkesi olarak geçen yılki koltuğunu koruduğu görüldü. 2016 yılında İsviçre birincilik koltuğunu çok az bir farkla ABD’ye kaptırdı.  Bunun dışında, İskandinavya ve Asya ülkelerinin egemen olduğu listede herhangi bir olağan dışı durum görülmedi. Geçen yıl büyümede yaşanan ivme çoğunlukla, büyümenin iki katına çıkarak %5,2’ye ulaştığı sanayileşmiş ülkelerden kaynaklandı. Öte yandan, 2016 yılında Doğu Avrupa’daki finansal varlıklar %7,9 artarken Asya (Japonya hariç) %15’lik büyümeyle tartışmasız liderliğini korudu.  Özellikle enflasyon da hesaba katıldığında Asya (Japonya hariç) uzun vadeli karşılaştırmada da dominant bölge olmaya devam edecek görünüyor.  Geçen on yılda Asya’da (Japonya hariç) kişi başı brüt finansal varlıklar reel olarak yılda yaklaşık %11 büyüme kaydetti. Diğer iki gelişmekte olan bölge olan Latin Amerika ve Doğu Avrupa ise sadece %5’lik bir artış yakalanabildi. Yine de bu oran, Batı Avrupa’daki %1,4’lük artışın ve Kuzey Amerika’daki 2006 yılından beri görülen %2,1’lik reel büyümenin iki katından daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Sonuç olarak 2016 yılında Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Asya (Japonya hariç) küresel brüt finansal varlıkların neredeyse %23’üne sahipler.  Bu pay, son on yılda ikiye katlanmış durumda. Söz konusu bölgelerin son on yılda elde ettiği %42’lik büyümeye bakıldığında gelişmekte olan piyasaların varlık büyümesine daha da çok katkı sağladığını görülüyor. Ancak bu durum aslen 2006 yılından beri küresel büyümenin neredeyse %30’unu sırtlayan Çin’den kaynaklanıyor.

DÜNYANIN BORCU, EKONOMİDEN DAHA HIZLI BÜYÜYOR

2016’da küresel hane halkı borçları %5,5 yükselerek 2007’den beri görülen en yüksek büyüme oranına ulaştı. Küresel borç oranı ise yaklaşık %1 puan artarak %64,6’ya yükseldi.  Farklı bölgelere bakıldığında manzara oldukça fazla değişiklik gösteriyor. Batı ve Doğu Avrupa ile Kuzey Amerika’da büyüme, ılımlı düzeylerden başlayarak biraz hızlandı.  Latin Amerika’nın büyümesi ise daha da yavaşladı. Öte yandan Asya’da (Japonya hariç) borç büyümesi %4 puanlık keskin bir artış sergileyerek neredeyse %17’ye ulaştı. Çin’deki hane halkları %23’lük borç büyümesiyle listenin en tepesine yerleşti.  Bu, neredeyse 41 trilyon avroluk borcu ile bölgenin, küresel bireysel borçların yaklaşık %20’sini oluşturduğu anlamına gelmekte. Bu oran on yıl önce %7’nin altındaydı. Çin’deki durumun yakın takip altında olduğunu dile getiren raporun yazarlarından Michaela Grimm,  “Hane halklarının borç oranı henüz tehlikeli bölgede olmasa da mevcut dinamikler endişe verici. Borç oranı % olarak son beş yılda 17 puanlık ve sadece 2016 yılında yaklaşık 6 puanlık artış sergiledi. Her iki rakam da küresel bağlamda çarpıcı. Karşılaştırma yapılabilmesi için bir örnek vereyim: Büyük finansal krizden beş yıl önce, ABD’deki borç oranı % olarak yaklaşık 20 puan artmıştı.  Çinli yetkililer, Çin’in finansal bir krizden muaf olduğunu düşünme hatasına düşmemeliler. Önlemlerin zamanında alınması önem teşkil eder” tespitinde bulundu.

2000 YILINDAN BU YANA 600 MİLYON İNSAN SINIF ATLADI

Borçlarda görülen sert artışa rağmen, brüt finansal varlıklardan borçların çıkarılmasıyla elde edilen net finansal varlıklar da, 2016’nın sonunda 128,5 trilyon avroya ulaşarak küresel bir rekor kırdı.  Diğer bir değişle, bir önceki yıla göre %7,6’lık bir artış görüldü.  Bu oran krizden bu yana gözlemlenen ortalamanın biraz altında kalsa da geçen yılki %4,8’lik büyümenin hayli üstünde gerçekleşti. Buna karşılık Doğu Avrupa’daki net finansal varlık büyümesi %9,7’ye geriledi. 2000’li yılların başından itibaren küresel varlık dağılımının gelişmesi özellikle tek bir olguyla açıklanıyor: Küresel orta sınıfta yaşanan aşırı büyüme[1]. Bu kategorideki insanların sayısı, 2000 yılının başında 450 milyonken bugün 1 milyarı aşarak iki katından daha fazla arttı. Orta sınıfa katılan insanların büyük çoğunluğu daha düşük gelirlilerden geldi. 2000 yılından beri yaklaşık 600 milyon insan sınıf atladı.  Ancak sınıf atlayan insanların uyruklarına bakıldığına bu kişilerin %80’ninden fazlasının Çinli ve sadece %6’sının Doğu Avrupalı olduğunu görülmekte. Bu bağlamda küresel orta sınıfa mensup insanların sayısının artması esasen Çin’in yükselişini yansıtmakta. Raporda, yeni bir küresel orta sınıf ortaya çıkmış olsa da dünyanın, “adil” bir varlık dağılımının oldukça uzağında olduğuna da işaret edilirken, “İncelediğimiz ülkelerin nüfusunu, kişi başı net finansal varlıkları baz alarak küresel nüfus genelinde onluk segmentlere böldüğümüzde, dünyadaki en zengin %10’un, net finansal varlıkların %79’una sahip olduğunu görmekteyiz.  Bununla beraber, 2000 yılında en zenginlerin elinde tuttuğu varlıklar %91’e kadar çıkmıştı“ değerlendirmesine yer verildi.

FİL GRAFİĞİNDE BU KEZ HORTUM YOK

Küresel boyutta varlık sınıflarını belirlemek için oluşturulan onluk segmentleri kullanarak küresel nüfusun her segmentindeki gelir büyümesini ortaya koyan “fil grafiği”, varlık büyümesine uyarlayarak yeniden çizilebilir hale geldi.  Özellikle küresel varlık dağılımının üst orta kısmında yer alan hane halklarının, diğer bir deyişle gelişmekte olan ülkelerdeki orta sınıfın, geçen yıllarda görülen varlık büyümesinden fayda sağladığını görülmekte. Buna karşılık, dağılım piramidinin en üstünde bariz bir fark mevcut. Büyüme, kişi başı en yüksek net finansal varlıklara sahip bireylerin yer aldığı 10. segmentte önemli ölçüde yavaşlıyor. Allianz Baş Ekonomisti Michael Heise, “Bu grafikte, filin hortumu yok. Gelir durumunun aksine varlıklar, grafiğin en üst noktasında ortasına kıyasla daha yavaş büyüyor.  Daha eşit bir varlık dağılımı için bu iyi bir haber. Ancak, hemen dünyanın “adil” bir yer olduğu yanılsamasına kapılmamalıyız. En üst segmentte, kişi başı net finansal varlıkların ortalaması 200 bin avronun üzerinde. Küresel nüfusun en zengin %1’lik kesiminin ortalama net finansal varlıkları 900 bin avroyu aşıyor. Fakir ve zenginin arasında hâlâ dağlar kadar fark var” diye konuştu.

2016’DA İLK 20 ÜLKE

Kişi başı net finansal varlıklar bakımından Kişi başı brüt finansal varlıklar bakımından
Ülke Avro cinsinden Önceki yıla göre % 2000 yılı sıralaması   Ülke Avro cinsinden Önceki yıla göre % 2000 yılı sıralaması
#1 ABD 177.210 5,8 2 #1 İsviçre 268.840 2,4 1
#2 İsviçre 175.720 2,7 1 #2 ABD 221.690 5,1 2
#3 Japonya 96.890 1,8 3 #3 Danimarka 146.490 2,2 7
#4 İsveç 95.050 7,0 14 #4 Hollanda 137.540 6,0 5
#5 Tayvan 92.360 9,6 12 #5 İsveç 136.270 6,6 14
#6 Belçika 92.080 4,3 4 #6 Avustralya 133.010 6,9 13
#7 Singapur 89.570 7,9 15 #7 Kanada 128.510 6,6 8
#8 Hollanda 87.980 9,4 9 #8 Singapur 126.640 5,8 9
#9 Kanada 87.590 7,8 8 #9 Japonya 118.950 1,9 3
#10 Yeni Zelanda 86.030 0,6 7 #10 Birleşik Krallık 116.570 7,3 6
#11 Birleşik Krallık 84.080 8,6 5 #11 Belçika 115.430 4,1 4
#12 Danimarka 81.590 2,8 13 #12 Yeni Zelanda 113.660 2,1 10
#13 İsrail 73.330 5,4 10 #13 Tayvan 111.310 8,7 16
#14 Avustralya 67.390 8,8 19 #14 Norveç 93.640 4,9 20
#15 Fransa 56.040 6,3 11 #15 İsrail 91.830 5,3 18
#16 İtalya 54.530 0,2 6 #16 Fransa 78.840 5,0 12
#17 Avusturya 51.980 2,0 17 #17 İrlanda 77.860 2,4 15
#18 Almanya 49.760 5,2 18 #18 Avusturya 73.160 2,4 19
#19 İrlanda 45.100 6,6 16 #19 Almanya 70.350 4,5 17
#20 Finlandiya 28.650 4,8 20 #20 İtalya 70.130 0,4 11
HABERİ PAYLAŞ :
YORUMLAR

Bu içerik için ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

İsminiz* Zorunlu

E-Posta adresiniz* Zorunlu

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

GÜNCEL

Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ

Gazete ve dergi haberlerinden daha fazlası KOBİ Postası'nda
İŞE YARAR HABERLER
Sitemizde yayınlanan tüm haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Haberlerin kopyalanması yasal açıdan kesinlikle yasaktır!
Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.
Bu web sitesi Blogizma tarafından üretilmiş WordPress Haber Teması ile hazırlanmıştır.
escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan
escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan