20 Kasım 2018 Salı
  • DOLAR
  • EURO
  • BIST
Çok Bulutlu
17°C

Rakipleriniz İSO İkinci 500’de…

Sektörel - 22 Temmuz 2014

Erdal_Bahcivanİstanbul Sanayi Odası (İSO), geçen ay kamuoyuna açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2013 Yılı araştırmasının ikinci cildini yayımladı.

Bir önceki yıla göre net satışlarını yüzde 13,4 artırarak 73,6 milyar TL’ye çıkaran İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, ilk sırayı 187 milyon 916 bin TL’lik cirosu ile 2012 yılı çalışmasında 21. sırada yer alan “Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.” aldı.

187 milyon 697 bin liralık üretimden satışlarıyla ikinci sırada yer bulan “KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş.”, 2012 araştırmasında beşinci sırada bulunuyordu. 2013 yılında net satışlarını 187 milyon 675 bin TL’ye çıkaran “Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.” de üçüncülüğe oturdu.

İLK 500 BÜYÜK İLE BENZER SONUÇLAR

Araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar, İkinci 500 Büyük’teki şirketlerin de Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile benzer sorunlarla iç içe olduğu sonucunu ortaya koyuyor. 2013 yılında toplam borçlardaki artışın, İkinci 500 Büyük şirketlerdeki borç/öz kaynak oranlarına da ciddi bir negatif etki yaptığı görülüyor. Bu da 2012 yılına göre net satışlarını yüzde 13,4 artırarak 73,6 milyar TL’ye çıkaran İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun, özellikle vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı kalemini yüzde 30,2 azalttığı sonucunu ortaya çıkarıyor.

2013 yılında toplam borçları yüzde 28,5 ile Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’na göre 3 puan daha fazla artan İkinci 500 Büyük Şirket’in, özellikle uzun vadeli borçlarının, büyük şirketlere göre iki misli daha fazla, yüzde 61,8 oranında artması dikkat çekici bir noktadır.

Geçen yıl döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın yarattığı finansal maliyetin, tıpkı Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda olduğu gibi İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda da oldukça yüksek olduğu görülüyor. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2013 yılında faaliyetlerinden elde ettiği 5,4 milyar TL’lik karın yarısından fazlası olan 2,7 milyar TL’sini finansman gideri olarak kaybetti.

İHRACAT VE TEKNOLOJİDE DAHA İYİLER

2013 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun ihracatı yüzde 3,7 oranında artarak 10 milyar dolar oldu.  Bu rakam görece daha başarılı bir performans demek. Çünkü Birinci 500 Kuruluşun ihracatı yüzde 0,7 oranında düşerek 63,3 milyar dolar olmuştu. 2013 yılında Türkiye ihracatı da yüzde 0,4 gerilemişti. İSO İkinci 500’ün ihracatının toplam satışları içindeki payının 2013 yılında yüzde 25,9 olması önemli bir göstergedir.

İkinci 500’ün toplam ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı ise 2012 yılında yüzde 6,4 iken, 2013 yılında yüzde 6,6’ya yükselmişti. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ihracatta Türkiye ortalamasının ve Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun üzerinde performans göstermiştir. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun ihracattaki göreceli rekabetçiliği orta-uzun vadede ümit vermektedir. İhracat desteklerinde orta ölçekli firmaların önceliğini de ortaya koymaktadır.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun, Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’na göre iyi görünen bir başka performansı ise teknoloji kullanımıdır. Türkiye’nin İkinci 500’ünde teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımında ileri teknoloji yüzde 4.6’lık bir oranla dikkat çekiyor. Bu oran Türkiye’nin İlk 500’ünde yüzde 2.6’ydı.

İkinci 500 Büyük Kuruluşun temel verileriyle ilgili analize geçmeden önce, özellikle birkaç konunun altını çizmekte yarar var. Bunlardan en önemlisi İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde yer alan sanayi firmalarının orta ölçekli olup, büyük ölçekli hale gelerek küresel ortamda rekabetçi ölçeğe ulaşmayı hedefledikleridir.

Bu çerçevede İkinci 500 Büyük içinde yer alan firmalar için gerekli ölçek büyüklüğüne ulaşmalarını sağlayacak uygun ekonomik koşulların varlığı önem kazanmaktadır. Ancak Türkiye’de özellikle son üç yıldır uygulanan ve ekonomide dengelenmeyi hedefleyen politikalar sanayi için uygun koşulları yaratamamaktadır.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2013 yılı sonuçları da bunu doğrular niteliktedir. İkinci 500 büyük sanayi kuruluşları 2013 yılında büyüme ve ölçek kazanmaktan çok ortaya çıkan olumsuz ekonomik koşullar içinde mevcutları korumaya ağırlık vermiş görünmektedirler.

Şirketlerin üretimden satışlarının sıralama ölçütü olarak kullanıldığı araştırmanın temel göstergelerinden başlayarak dikkat çeken diğer verilerine ayrıntılı bir göz gezdirildiğinde şu çarpıcı tablo ortaya çıkıyor:

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun Kümülatif Gelir Tablosu (2012-2013)

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun toplam satışları 2013 yılında yüzde 13,4’lük bir artış ile 73,6 milyar lirayı buldu. Bunun karşılığında elde etmiş oldukları brüt karlılık ise yüzde 24,6 artarak 12 milyar 783 milyon liraya ulaştı. Şirketlerin faaliyet karlarına baktığımızda da iyi bir performans görüyoruz. Çünkü bu karlılıkta önceki yıla göre 1,8 puanlık bir artış var. 2012 yılında yüzde 5,5 olan faaliyet karı, 2013 yılında yüzde 7,3’e çıktı.

Şirketlerin faaliyet karlarında, tıpkı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda olduğu gibi bir düzelme varmış gibi görünüyor. Çünkü Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda da enflasyonun biraz üzerinde bir artış yaşanmış.

Bu noktada akla gelen ilk şey verimlilik bazlı bir artış olduğu. Fakat asıl nedenin bu olmadığını belirtmek gerekiyor. Finansal uzmanlar, bunu özellikle ithalata dayalı temel hammaddelerin, dalgalanma öncesindeki düşük kurla ithal edilmesi ve sonrasında yaşanan kur artışlarının fiyatlarda ve dolayısıyla gelir tablolarında yarattığı olumlu etki olarak görüyor.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun finansal tabloları ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, sanayi şirketlerinin geçen yıl neredeyse esas faaliyetlerinden elde ettikleri karlarının yarısı ile finansman giderlerini karşılamış oldukları görülüyor.

2013 yılında faaliyet karları 5.4 milyar TL’yi bulan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, bunun yarısından çoğunu, 2.7 milyar TL’sini finansman gideri olarak kaybettiler. İkinci 500’ün sanayicileri 2012 yılında ise 3,6 milyar TL’lik faaliyet karlarının sadece 1,6 milyar TL’sini finansman giderlerine vermişlerdi. Bu da geçen yıl yaşanan finansal türbülans ile siyasal gel-gitlerin, sanayiciler açısından ne ifade ettiğini açıkça gösteriyor.

Temel Göstergelerdeki Değişimler (%)

Geçen yıl yaşanan finansal dalgalanmalar şirketlerin tüm dengelerini olumsuz etkilemiş görünüyor. Özellikle İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun, bu nedenle borçlar ve öz kaynaklar ilişkisini gösteren verilerinde tam bir bozulma olduğu söylenebilir.

2013 yılı İSO 1000 listesine giren şirketlere bakıldığında şirketlerin borçluluk oranlarının 2012 yılına göre yükseldiği ve finansman giderlerinin yükselmesiyle karlılıkların düştüğü sonucu ortaya çıkıyor. Yüksek borçlanma ve finansman gideri ile düşük karlılık şirketlerin finansman ihtiyaçlarını arttırarak daha çok mali borçlanmaya gitmelerine sebep oldu. Bu da şirketlerin öz kaynaklarının aktifler içindeki payının gerilemesine neden olarak, şirketlerin kaynak yapısı ve bilanço dengesini bozmuş durumda.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Borç/Özkaynak Oranı

Bütün bu veriler göstermektedir ki; İSO 1000 şirketlerinin 2013 yılında faaliyetlerini sürdürmek için finansman ihtiyaçları oldukça yükselmiştir. Burada özellikle aktiflerin optimize edilerek ve etkili bir kaynak yapısı yönetimiyle şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacının düşürülebileceği söylenebilir.

Bu sebeple 2014 yılında stratejik ortaklıklar ve duran varlık satışlarının öne çıkabilme olasılığı görülmektedir. Bunun yanında özellikle küçük şirketlerin bu sıkıntısının önüne geçebilmek için, tıpkı ABD’de son aylarda yapıldığı gibi büyük şirketlerin, küçük şirketlerin ödemelerini daha hızlı yapmaları noktasında bir önlem alınabilir.

Çünkü net işletme sermayesinin yükselmesi ve yatırımlar nedeniyle artan finansman ihtiyacı karlılıkları düşürmektedir. İkinci 500 verileri de göstermektedir ki bu maliyetler şirketler tarafından iç fonlarla karşılanamamış dolayısıyla banka kredilerinden karşılanarak borçluluk artmıştır.

Bu nedenle şirketlerin borç/öz kaynak oranı sadece 2013 yılında 24,3 puan artarak yüzde 157,8 oranına çıktı. 2011 yılında ekonomideki hızlı büyüme ortamında yüzde 144,5 seviyesine yükselen, 2012 yılında ise ekonomideki yavaşlama ile yüzde 133,5 seviyesine inen toplam borçlar/öz kaynak oranı, tıpkı Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda olduğu gibi, 2013 yılında son 10 yılın zirvesini görmüş bulunuyor.

Karlılık ve öz kaynak yaratma olanaklarındaki yavaşlama, buna karşın uzun vadeli borçlanma olanakları, bu oranın yükselmesine yol açıyor. Bu oranın yükselmesinde döviz cinsi borçların Türk Lirası karşılığının Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile yükselmesinin de etkisi bulunuyor. Ancak bu etkiye rağmen oranın ulaştığı seviye oldukça yüksek. Bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 70’ler seviyesinde olduğu biliniyor.

Araştırma sonuçlarına baktığımızda, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun toplam borçları da artmış görünüyor. 2012 yılında 34,3 milyar TL’ye yakın olan toplam borçlar 2013 yılında yüzde 28,5 artarak 44 milyar TL’yi aşmış durumda. Bu borçların kısa vadeli olan bölümü yüzde 15,8, uzun vadeli olanlar ise yüzde 61,8 oranında artmış bulunuyor.

Bu veriler, şirketlerin mali yapıları açısından sağlıklı bir işaret vermiyor.

Buna bağlı olarak sanayi kuruluşları, faaliyetleri ile öz kaynaklarını arttırmak için yeterli iç kaynak da yaratamamış. Bu nedenle mali borçlarında da yüzde 40’a yakın bir artış olmuş ve 25,5 milyar TL’lik bir mali borçla 2013 yılını kapatmışlar.

Borçluluk oranlarına bakıldığında, mali borçların EBITDA’ya oranının İSO Birinci 500 şirketleri için 2,53’ten 2,48’e gerilediği görülürken, İSO İkinci 500 şirketleri için bu oran 3,3’den 3,7’ye yükselmiştir.

İSO şirketlerinin faiz karşılama oranına bakıldığında ise Birinci 500 listesinde yer alan şirketlerin finansman gideri/EBIT oranı 2013 yılında yüzde 34’den yüzde 53 oranına yükselmiştir. İkinci 500 şirketleri için bu oran yüzde 44’ten yüzde 51’e çıkmıştır.

İç tasarrufların yüzde 12 seviyelerine indiği bir ortamda şirketler bu borçlanmayı daha çok yurtdışından karşılamışlar ve dış borçlarında da önemli bir artış yaşanmış durumda.

Bütün bu veriler, sanayi kuruluşlarının cirolarını artırsalar da, karlılıkta önemli ölçüde zorlanmakta olduklarını gösteriyor.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Borç/Öz kaynak İlişkisi

İSO İkinci 500 Kuruluşu’nun öz kaynaklarının toplam varlıklar içindeki payı 2007 yılında bu yana gerileme içindedir ve 2013 yılında yüzde 38,8’e inmiştir. Toplam borçların toplam varlıklar içindeki payı ise yüzde 61,2’ye yükselmiştir. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun mali yapısında öz kaynaklar aleyhine bir gelişme yaşanmaktadır. Böylece toplam borçlar/öz kaynaklar dengesi de öz kaynaklar aleyhine bozulmaktadır. İSO İkinci 500’de toplam borç/öz kaynak oranı 2013 yılında yüzde 157,8’e kadar yükselmiştir.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, Türk sanayi açısından en az Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kadar önem taşımaktadır. Yeni, yenilikçi, rekabetçi ve ileride küresel ölçekte rekabetçi olabilecek firmalar burada yer almaktadır. Bu firmaların sağlıklı büyümesi önem taşımaktadır.  Ancak son yıllarda İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun giderek borçlanarak büyümesi sağlıklı bir gelişme değildir. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun öz kaynak ihtiyacı daha yüksektir.

Bu veriler İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda da tıpkı Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda olduğu gibi, sanayi sektörünün içinde bulunduğu finansman yükünü tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Satış Kârlılığı ve Özkaynak/Aktif Toplamı

Ancak sanayi kuruluşlarımız bu finansmanı ne yazık ki sağlıklı kaynaklardan elde edememektedirler. Bu tablonun sonuçları, sanayicimizin borçlanmada daha çok banka kredilerini tercih ettiklerini ve bu nedenle de finansman giderlerinin son derece plansız bir şekilde arttığını göstermektedir. Yükselen finansman giderleri nedeniyle de düşen kârlılıklar şirketlerin öz kaynaklarının büyümesini negatif etkilemektedir.

Grafikte görüldüğü gibi 2007 yılında yüzde 4,8 olan karlılık oranı, 2013 yılında yüzde 3 seviyesine kadar gerilerken, öz kaynakların aktiflere oranı da yüzde 53’lerden yüzde 38,8’e gerilemiştir. Bu oran 2004 yılından bu yana 10 yıldır görülen en düşük orandır.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda satışların maliyetinin net satışlara oranı yüzde 82,6 olmuştur. Buna bağlı olarak yüzde 17,4 oranında bir brüt satış karı elde edilmiştir. Bu oran Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun brüt satış karlılığının 1,9 puan üzerindedir. İkinci 500 Büyük Kuruluşu’nun FAVÖK/satış hasılatı oranı ise yüzde 9,4 olmuştur. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kendi işine odaklanarak daha yüksek karlılık yakalama başarısı göstermektedir.

Ancak faiz ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile oluşan risklerin yönetilmesinde ve faaliyet verimliliğinde aynı başarı görülmemektedir. Faaliyet giderlerinin net satışlara oranı yüzde 10,1’dir. Net kambiyo zararının satışlara oranı yüzde – 1,3 puandır.  Finansman giderlerinin net satışlara oranı yüzde 3,7’dir.

Yüksek faaliyet ve finansman giderleri ile kambiyo zararları yüksek brüt satış karlılığını götürmektedir. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu vergi öncesi yüzde 3,0 oranında bir karlılığa ulaşabilmiştir. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu verimlilik ve risk yönetimine de ağırlık vermelidir.

Bu noktada özellikle şunu vurgulamakta yarar var. Öz kaynakların toplam aktifler içindeki payında yüzde 50 oranı, kritik bir eşiktir. Gelişmiş ülkelerde ve özellikle sermaye piyasasının daha etkin çalıştığı ülkelerde öz kaynakların oranı yüzde 60-70 aralığına kadar yükselmektedir.

Düşen karlılık ve öz kaynaklar sebebiyle şirketlerin oto finansmanı yavaşlarken, daha fazla yabancı kaynak kullanılmaktadır.

Bu durumun oluşmasındaki en önemli sebeplerden biri, yukarıda da vurguladığımız gibi şirketlerin borçlanmalarını tek düze, banka kredileriyle yapmalarından kaynaklanmaktadır. Şirketlerimiz ne yazık ki bono, tahvil, halka arz, uzun vadeli finansman,  HYPERLINK “https://www.google.com.tr/search?q=hedging&start=0&spell=1” hedging gibi borçlanma araçlarından yararlanmamaktadır. Banka kaynaklı borçlanma ile hayatlarını sürdürmeyi tercih etmektedirler. Kendi faaliyet alanlarında başarılı bir performans sergileyen sanayi şirketlerimizin, finansman sağlama ve kullanmada aynı başarıyı sergileyememesi üzüntü vericidir.

Oysa Türk şirketlerinin rakibi global şirketler banka kredileri dışında diğer finansman araçlarını daha çok kullanmaktadırlar. Türkiye’de şirketlerin borçlarında tahvil ve bono gibi ürünlerin payı yüzde 0’a yakın iken, bu oran global şirketlerde yüzde 15’e kadar yükselmektedir.

Bu noktada Türkiye Kalkınma Bankası’nın daha işlevsel hale getirilerek sanayicinin yatırımlarında uygun finansman çözümleri oluşturmasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekiyor.

Bu noktada özellikle yabancı para cinsinden borçlanmalarda görülen düşük faiz oranları şirketler için önemli fırsatlar sunarken, Avrupa ve ABD’de oldukça aktif olan refinansman işlemlerinin İSO 1000 şirketleri için de uygulanması daha yüksek kar sağlamak için önem arz etmektedir.

Kâr/Zarar Eden Kuruluşlar

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2013 yılı karlılığına baktığımızda, yılı karlı kapatan şirketlerin sayısının önceki yıla göre önemli ölçüde azaldığı görülüyor.

2013 yılında İkinci 500 Büyük kapsamındaki kuruluşlarda kar edenlerin sayısı 417’den 377’ye geriledi. Zarar eden kuruluşların sayısı da 83’ten 123’e çıktı. 2008 ve 2011 yıllarında küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yarattığı olağanüstü koşulları saymazsak, son 10 yıldır bu kadar yüksek zarar eden şirket sayısına ilk kez rastlıyoruz.

Teknoloji Yoğunluklarına Göre Yaratılan Katma Değerin Dağılımı (%)

Teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değeri incelediğimizde, teknoloji ile yaratabildiğimiz katma değer ne yazık ki tatmin edici değil. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde en yüksek katma değeri yüzde 36,1 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun yarattığı görülüyor. Onu yüzde 26,2 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubu izliyor. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 23,4. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 4,6 ile oldukça düşük. Yine de bu oranın yüzde 2,6 olan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu oranına göre daha iyi olduğunu söylemek gerekiyor.

Türkiye bu oranları teknoloji lehine çevirmek zorunda. Aksi takdirde bu tablonun sanayideki karlılık yansımasını da değiştiremeyiz.

Diğer yandan İkinci 500 Büyük verileri göstermektedir ki, Türkiye’nin orta-uzun vadede sanayideki daha yüksek katma değerli ve teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşümüne ikinci 500 içindeki firmalar daha çok katkı sağlayacaktır.

AR-GE Harcamaları

Teknolojide biraz daha iyi görünse de özellikle finansal yetersizlik nedeniyle İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun gelirlerinden AR-GE harcamalarına ayırdıkları payın oldukça düşük, yüzde 0.27 olduğu görülüyor. Uluslararası örneklerine bakıldığında sanayileşmiş ülkelerde şirketlerin AR-GE harcamalarının satışlara oranı yüzde 6-8 oranlarına kadar yükselmektedir.

Özel Kuruluşlarda Çalışan Sayısı ve Ödenen Maaş ve Ücretler

Sanayicimiz birçok sorun ile var olmaya çalışırken, diğer yandan toplumsal refaha katkısını sürdürdüğünü kimse göz ardı edemez. Birinci 500’de olduğu gibi İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu da en zor dönemlerinde bile istihdamını artırıyor. Çalışan ücretlerini de enflasyonun üzerinde artırdıkları dikkat çekiyor.

Özellikle özel sektörde çalışan sayısının yüzde 6,4 artması ve ücretlerin de yüzde 15,5 oranında yükselmesi bunu göstermektedir.

2013 Yılının En Büyük 10 Sanayi Kuruluşu

İkinci 500 listesinin tepesinde yer alan şirketleri sizlerle paylaşmadan önce bir hatırlatma yapmak gerekiyor. 

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında firmaların ölçekleri nispeten birbirine daha yakın olduğu için üretimden satışlar, yaratılan katma değer, kar ve ihracat gibi göstergelerde yapılan sıralamalarda farklı kuruluşlar ilk sıralarda yer alabilmektedir. İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamalarından farklı olarak ortaya çıkan bu eğilimin, 2013 yılında da devam ettiği görülüyor.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında 2013 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 2012 yılı çalışmasında 21. sırada yer alan “Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.” aldı. İkinci sırada 2012 yılında 5. sırada yer alan “KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş.” bulunuyor. 2013 yılında üretimden satışlara göre üçüncü büyük kuruluş “Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.”

Üretimden satışlara göre 2013 yılında ilk on arasında yer alan kuruluşlardan sadece biri, 2012 yılındaki en büyük ilk on kuruluş içinde yer almıştır.

2013 Yılının En Kârlı 10 Sanayi Kuruluşu

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında kuruluşlar vergi öncesi kar büyüklükleri ile sıralanmaktadır. 2013 yılında en fazla kar eden kuruluşlar sıralamasında 2012 yılına göre önemli değişiklikler yaşanmıştır. 2013 yılında en fazla kar eden ilk iki kuruluş isminin açıklanmasını istemezken, en fazla kar elde eden üçüncü kuruluş “Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş.” olmuştur.

2013 Yılında En Fazla İhracat Yapan 10 Kuruluş

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasında bir başka önemli sıralama en fazla ihracat yapan kuruluşlar sıralamasıdır. 2013 yılında en çok ihracat gerçekleştiren kuruluş “Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş.” olmuştur. Geçen yıl ikinci sırada yer alan kuruluş ihracatını yüzde 3,9 artırmıştır. İkinci sırada “Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.”, üçüncü sırada ise “Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.” yer almıştır.

İşte 2013’ün İkinci 500 Büyük SAnayi Kuruluşu’nun tam listesi…

1 21 Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli
2 5 KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
3 Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir
4 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
5 13 Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana
6 Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
7 58 Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir
8 İstanbul
9 Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya
10 79 Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol
11 Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş. Balıkesir
12 22 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bursa
13 İstanbul
14 25 Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
15 221 Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
16 Demir Export A.Ş. Ankara
17 278 Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
18 105 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul
19 37 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. Kayseri
20 69 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. Ankara
21 14 BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara
22 40 Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
23 90 Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Konya
24 İstanbul
25 55 Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. Adana
26 294 Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
27 62 Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
28 Progıda Pazarlama A.Ş. İstanbul
29 64 SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş. Kocaeli
30 136 Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
31 11 Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
32 İstanbul
33 17 SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
34 83 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Kamu
35 94 Aslan Çimento A.Ş. Kocaeli
36 8 Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. İstanbul
37 162 Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
38 130 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. İstanbul
39 73 Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş. İstanbul
40 Kaşmir Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
41 53 Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
42 15 Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş. Ankara
43 99 Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa
44 192 İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul
45 Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Samsun
46 45 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Çaycuma
47 İstanbul
48 Akteks Akrilik İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
49 283 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. Konya
50 24 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Ankara
51 3 PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. İstanbul
52 Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ankara
53 Mecaplast Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
54 70 Erkunt Sanayi A.Ş Ankara
55 85 Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ordu
56 72 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. İstanbul
57 220 Ankara Un Sanayii A.Ş. Ankara
58 29 Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş. Ege Bölgesi
59 68 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
60 122 Coşkunöz Radyatör ve Isı San. Tic. A.Ş. Bursa
61 258 Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Ankara
62 241 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. Salihli
63 120 Cevher Jant Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
64 47 Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
65 179 Mogul Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep
66 30 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep
67 154 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul
68 65 Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
69 153 Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul
70 95 Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul
71 Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. İstanbul
72 İstanbul
73 204 As Tavukçuluk Tarım İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Sakarya
74 Ede Demir Çelik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi
75 80 Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. İstanbul
76 93 Magnesit A.Ş. Eskişehir
77 İstanbul
78 42 Cam Elyaf Sanayi A.Ş. İstanbul
79 211 Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. İstanbul
80 158 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul
81 133 Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Aydın
82 84 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir
83 38 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
84 237 As-Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş. Bucak
85 46 Cevher Döküm Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
86 112 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Kocaeli
87 176 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Adana
88 316 Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Bursa
89 124 Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli
90 106 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli
91 155 Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. Ankara
92 103 Jantsa Jant San. ve Tic. A.Ş. Aydın
93 49 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. Ereğli/Kdz
94 57 Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
95 74 Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. İstanbul
96 126 Hisarlar Makina San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir
97 89 Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Antalya
98 39 ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
99 82 Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
100 Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
101 Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. Karabük
102 Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
103 152 Türk Ytong Sanayi A.Ş. İstanbul
104 Ege Bölgesi
105 Farba Otomotiv Aydınlatma ve Plastik Fabrikaları A.Ş. Kocaeli
106 36 Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu
107 Kayseri
108 98 Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
109 107 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
110 Türkiye Lokomotif ve Motor San. A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Kamu
111 198 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
112 10 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
113 67 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. Adana
114 Ayhanlar Yol Asfaltlama San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
115 296 Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ereğli/Konya
116 Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. Trabzon
117 28 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. Vezirköprü
118 87 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. Bursa
119 İstanbul
120 66 Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
121 149 Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
122 60 Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş. İstanbul
123 127 İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kamu
124 135 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa
125 İstanbul
126 Uğur Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
127 Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. İstanbul
128 150 ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
129 116 Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
130 230 Sunel Ticaret Türk A.Ş. Ege Bölgesi
131 Poyraz Poyraz Fındık Entegre San. ve Tic. A.Ş. Ordu
132 178 BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. İstanbul
133 108 TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş. Karacabey
134 182 Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
135 123 P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Bursa
136 358 Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme
137 111 Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. Aydın
138 41 Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
139 161 Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
140 337 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Suluova
141 263 Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
142 285 Pamir Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul
143 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
144 207 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
145 202 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana
146 181 Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
147 229 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa
148 76 Ege Gübre Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi
149 452 Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
150 197 Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
151 İstanbul
152 190 Merter Helva San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
153 232 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. Uşak
154 Modavizyon Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
155 51 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. Kayseri
156 86 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
157 240 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. Bolu
158 164 Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli
159 183 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Konya
160 416 Uğurdemir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep
161 142 Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
162 267 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
163 299 Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. Sakarya
164 251 Dost Fındık Gıda Kuy. İnş. Tah. Nak. Tur. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ünye
165 214 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya
166 249 İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş. Gaziantep
167 İstanbul
168 189 Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. İstanbul
169 Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Sakarya
170 140 Ergaz San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
171 187 İmteks Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
172 168 Camiş Madencilik A.Ş. İstanbul
173 286 G.Ç.S. Metal Çatı İzolasyon Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. Adana
174 253 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. Bursa
175 167 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Kocaeli
176 359 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. Çarşamba
177 163 Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
178 138 PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Kocaeli
179 350 Surtel Kablo Sanayii A.Ş. İstanbul
180 231 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul
181 Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul
182 165 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. Manisa
183 Ege Bölgesi
184 235 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta
185 224 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. İstanbul
186 Putzmeister Makine San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy
187 Dosu Maya Mayacılık A.Ş. Lüleburgaz
188 193 Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. Bursa
189 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul
190 270 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
191 293 Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. Ege Bölgesi
192 134 A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir
193 196 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. Balıkesir
194 272 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. İstanbul
195 141 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. Konya
196 139 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
197 277 Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara
198 156 Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
199 Söğütsen Seramik San. İnş. Mad. İth. İhr. A.Ş. Bilecik
200 Kocaeli
201 194 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
202 369 Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme
203 İstanbul
204 279 Akpa Alüminyum Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
205 121 Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bursa
206 276 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Adana
207 160 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
208 191 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
209 Yavuz Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Giresun
210 284 Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
211 371 İzopoli Yapı Elemanları Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Bolu
212 63 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa
213 Özdoğu İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Ankara
214 166 Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
215 324 Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
216 213 Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli
217 175 Akzo Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
218 322 Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
219 292 Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. İstanbul
220 145 Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
221 İstanbul
222 281 Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. İstanbul
223 342 Tekinak Gıda San. ve Tic. A.Ş. Çankırı
224 254 Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
225 234 Aymar Yağ ve Gıda San. Tic. A.Ş. Çorlu
226 280 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun
227 115 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
228 257 Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
229 407 Obasan Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Bursa
230 128 Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
231 312 Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale
232 377 Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
233 252 Petro Yağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş. Kocaeli
234 381 Pelsan Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
235 Saadet Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
236 Link Kimya Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti. İstanbul
237 144 Şahin Pamuk Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep
238 265 Küçükarslanlar Bakır Çinko San. ve Tic. A.Ş. Trabzon
239 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. Ankara
240 Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
241 327 Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa
242 243 Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
243 Detay Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
244 333 Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. Bursa
245 Sartel Elektrik Kablo ve Mot. Mak. İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti Aydın
246 171 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
247 346 Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
248 216 Valf Sanayii A.Ş. Manisa
249 326 Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Ege Bölgesi
250 88 Demirciler Gıda Sanayi A.Ş. Giresun
251 İstanbul
252 273 Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
253 475 Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
254 174 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. İstanbul
255 188 Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
256 365 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
257 226 Akın Tekstil A.Ş. İstanbul
258 143 Nitromak DNX Kimya Sanayii A.Ş. Ankara
259 169 Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş. Konya
260 404 Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. Ordu
261 104 Venüs Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
262 233 Mes Yağ ve Gıda San. Tic. A.Ş. Diyarbakır
263 290 Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul
264 250 Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Kocaeli
265 266 Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Manisa
266 Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti. Kocaeli
267 374 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Bursa
268 23 Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgutlu
269 304 Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş. Muş
270 238 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayi A.Ş. İstanbul
271 345 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Bursa
272 269 Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Uşak
273 264 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
274 244 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. İstanbul
275 353 TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa
276 262 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Manisa
277 306 Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Adana
278 218 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
279 İstanbul
280 364 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
281 355 Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
282 318 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
283 242 Selva Gıda Sanayi A.Ş. Konya
284 225 Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. İstanbul
285 195 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
286 405 Yıldız Granini Meyve Suyu San. ve Tic. A.Ş. Sakarya
287 461 Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
288 384 Coşkun Et ve Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
289 314 Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş. İstanbul
290 Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. İstanbul
291 357 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
292 AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
293 Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul
294 Beşler Gıda ve Kimya A.Ş. Gaziantep
295 459 Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. A.Ş. Kayseri
296 81 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. İstanbul
297 Özkaplan İpek Halı Tekstil Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep
298 430 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
299 344 Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli
300 185 Gurme Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli
301 255 Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. Gebze
302 275 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. Kahramanmaraş
303 429 Sanica Isı Sanayi A.Ş. İstanbul
304 271 Uludağ Maden Suları T.A.Ş. Bursa
305 370 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Konya
306 227 Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. İstanbul
307 434 Antalya Enerji Üretim A.Ş. Antalya
308 259 Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. Elazığ
309 341 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenişehir/Bursa
310 391 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. Sakarya
311 Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
312 462 Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
313 329 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. Bursa
314 289 Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. İstanbul
315 363 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
316 7 Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş. Edirne
317 347 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun
318 307 Yasin Kaplan Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
319 388 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Adana
320 392 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ
321 325 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Ege Bölgesi
322 456 Marteks Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş
323 Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ordu
324 311 Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul
325 İstanbul
326 256 Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa
327 446 Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul
328 282 ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
329 321 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
330 300 Serra Sünger Kimya İnş. Nak. Petrol Ür. Süper Market ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İnegöl
331 395 Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Bursa
332 335 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Manisa
333 317 Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Samsun
334 378 Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taahhüt A.Ş. Mersin
335 331 Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
336 186 Termikel Madeni Eşya San. İhr. ve İth. Tic. A.Ş Ankara
337 İstanbul
338 146 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Ankara
339 209 ACT Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli
340 245 Doruk Ev Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Eskişehir
341 343 İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ankara
342 330 Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
343 454 Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Aydın
344 48 Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
345 443 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Kocaeli
346 413 Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş. Kayseri
347 236 Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Mersin
348 441 DYO Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
349 217 Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul
350 361 Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. İstanbul
351 Tarsus
352 397 Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
353 435 Çinkom Çinko Kurşun Metal ve Madencilik San. Tic. A.Ş. Kayseri
354 414 Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti. Trabzon
355 421 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
356 Uşak
357 Nev Saç Metal Sanayi İnşaat Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. Nevşehir
358 201 Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
359 İstanbul
360 356 Hamaratlı Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
361 442 Festival Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
362 393 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
363 360 BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
364 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş İstanbul
365 305 Samsun Yem San. ve Tic. A.Ş. Samsun
366 184 Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
367 Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
368 297 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş. Denizli
369 336 Pınar Su San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
370 298 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ankara
371 340 Hitit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
372 409 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy
373 Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
374 Burak Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
375 332 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
376 387 Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ankara
377 450 Ego Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. Çorlu
378 382 KOMGIDA Kombassan Gıda İhtiyaç Mad. ve Petrol Ür. San. ve Tic. A.Ş. Konya
379 268 Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Adana
380 399 Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. İstanbul
381 308 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
382 Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Bursa
383 417 Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul
384 433 Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
385 352 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
386 223 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
387 Hattat Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
388 492 Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adana
389 Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
390 478 Cengiz Makina San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
391 439 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
392 487 EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti. İstanbul
393 406 Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli
394 288 Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa
395 464 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
396 415 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
397 375 E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa
398 349 Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. Denizli
399 Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
400 379 Örma Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
401 386 Hektaş Ticaret T.A.Ş. Kocaeli
402 400 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
403 427 Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
404 437 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. Çerkezköy
405 445 Taner Triko San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
406 476 Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Gaziantep
407 199 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. Ege Bölgesi
408 480 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri
409 411 Çepaş Galvaniz Demir Çelik Madencilik İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş. Ankara
410 438 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
411 Altınbey Giyim Ticaret A.Ş. İstanbul
412 424 Başyazıcıoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
413 CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Denizli
414 Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu
415 295 Emek Yağ Sanayi A.Ş. Bursa
416 75 Ongan Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul
417 301 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
418 As Ofis Damızlık Yumurta Gıd. Tar. Hayv. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ankara
419 309 Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. Samsun
420 460 Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa
421 Mim Mühendislik İnşaat Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Ankara
422 432 ELKON Elevatör Konveyör ve Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
423 389 Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli
424 423 Safa Tarım A.Ş. Konya
425 313 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara
426 Aydın Örme San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
427 239 Yıltem Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
428 419 Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
429 İstanbul
430 Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
431 447 Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş. İnegöl
432 210 Hatboru Çelik Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. Antakya
433 Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
434 497 Aluform Pekintaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
435 110 Prekons İnşaat Sanayi A.Ş. Ankara
436 101 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi
437 453 Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
438 376 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
439 Ulusan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Konya
440 496 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Konya
441 422 Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
442 Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
443 260 Nil Örme San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
444 362 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi
445 Emin Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş
446 Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. İstanbul
447 203 Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Konya
448 412 Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. İstanbul
449 485 Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
450 366 Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Aydın
451 426 Angora Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
452 491 Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
453 396 Saray Halı A.Ş. İstanbul
454 Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. Ankara
455 410 Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. Denizli
456 455 İhlas Gazetecilik A.Ş. İstanbul
457 Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
458 383 Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş
459 Tümka Kablo Sanayi A.Ş. İstanbul
460 484 Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
461 373 Tat Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
462 470 Ay-Tim Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul
463 403 Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Bursa
464 274 Tamteks Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti A.Ş. İstanbul
465 367 Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
466 444 Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş. Ankara
467 Günsan Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
468 97 Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
469 Ersur Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
470 477 Ak Piliç Ticaret Ltd. Şti. Bolu
471 Ela Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
472 Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
473 472 CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
474 469 Emin Tarım San. ve Tic. A.Ş. Uzunköprü
475 471 Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri
476 Hacıoğulları Hazır Beton Saç ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A. Ş. İstanbul
477 İstanbul
478 Bursa
479 Serhat Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Karabük
480 İstanbul
481 Yılmazlar Et Gıda Tarım Hayvancılık Nak. Tur. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul
482 Gökhan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli
483 İstanbul
484 Özgür Atermit San. ve Tic. A.Ş. Adana
485 458 İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. Konya
486 467 Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul
487 402 Samur Halıları San. ve Tic. A.Ş. Ankara
488 451 Motif Dokuma Halı ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep
489 380 TMO Genel Müdürlüğü Afyon Alkoloidleri Fabrikası Kamu
490 Anadolu Deniz İnşaat Kızakları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul
491 473 APS Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul
492 Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep
493 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli
494 428 Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. İstanbul
495 482 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Kütahya
496 408 Serin Treyler A.Ş. Konya
497 463 YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. Yerköy
498 339 Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi
499 Ege Bölgesi
500 Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Bursa

 ISO_IKINCI_500_2013TAMLISTE

HABERİ PAYLAŞ :
YORUMLAR

Bu içerik için ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

İsminiz* Zorunlu

E-Posta adresiniz* Zorunlu

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

GÜNCEL

Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ

Gazete ve dergi haberlerinden daha fazlası KOBİ Postası'nda
İŞE YARAR HABERLER
Sitemizde yayınlanan tüm haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Haberlerin kopyalanması yasal açıdan kesinlikle yasaktır!
Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.
Bu web sitesi Blogizma tarafından üretilmiş WordPress Haber Teması ile hazırlanmıştır.
escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort orhanlı escort pendik escort bayan ataşehir escort istanbul escort bayan bursa escort bursa escort gaziantep escort bayanlar izmir escort bayan istanbul escort bayan istanbul escot
escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort orhanlı escort pendik escort bayan ataşehir escort istanbul escort bayan bursa escort bursa escort gaziantep escort bayanlar izmir escort bayan istanbul escort bayan istanbul escot