25 Eylül 2018 Salı
  • DOLAR
  • EURO
  • BIST
Sağanak Yağışlı
22°C

Türkiye’nin 2012 yılı için ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Sektörel - 22 Eylül 2013

dv1961032İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), ”Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2012 yılı araştırması sonuçlarında ilk sırayı T.T.L. Tütün Sanayii aldı.

Araştırmaya göre, 166 milyon lirayla 2011 yılı çalışmasında 29. sırada yer alan T.T.L. Tütün Sanayii birinci olurken, T.T.LTütün Sanayii’yi 165,6 milyon liralık üretimden satışlarıyla Eker Süt Ürünleri izledi. Üçüncü sırada 165,2 milyon lirayla PNS Pendik Nişasta Sanayi yer alırken, 2012 yılında dördüncü sırada yer alan kuruluş, üretimden satışları 164,7 milyon lira olan Bursa Beton Sanayi oldu. KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ise 164,3 milyon lira ile beşinci sırada yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların 2012 yılında üretimden satışları, önceki yılın değeri olan 53 milyar 972 milyon liradan 57 milyar 157 milyon liraya çıkarak cari fiyatlarla yüzde 5,9 oranında arttı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) temmuz ayında “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasını kamuoyuna duyurmasının ardından Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını da yayınladı. İSO’dan yapılan açıklamaya göre, şirketlerin üretimden satışlarının sıralama ölçütü olarak kullanıldığı araştırmanın ikinci raporunda öne çıkan en önemli faktör, İkinci 500’ün ihracata, Birinci 500 şirketten daha sıkı tutunmaları oldu.
Birinci 500 büyük şirket geçen ay açıklanan rakamlarda ihracatını yüzde 0,6 artırırken, İkinci 500 büyük şirketin ihracat artışının yüzde 4,6 olması dikkati çekti. Bu artış, küçüklerin büyük şirketlere göre, Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarları dışında daha atak ve esnek olduklarının bir göstergesiyken, küçük şirketler 2012 yılında, yeni ihraç pazarları bulmakta ve bu pazarlara mal satmayı realize etmekte daha başarılı görünüyor.
İSO Birinci ve İkinci 500 kapsamındaki kuruluşlar, Türkiye GSYH’si ve Türkiye sanayi sektörü içinde üretim ve katma değer büyüklükleri bazında önemli bir ağırlığa sahip bulunuyor.
İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların Türkiye GSYH’si içindeki payı 2008-2012 yılları arasında beş yıldır değişmeyerek, her yıl yüzde 0,9 seviyelerinde gerçekleşiyor. 2012 yılında İkinci 500, Birinci 500’ün yarattığı üretici fiyatlarla brüt katma değerin ancak onda biri (yüzde 10,2) kadar katma değer üretebildi.
Bu sonuçlara göre, 2012 yılında 1000 büyük sanayi kuruluşunun yaratmış olduğu üretici fiyatlarla brüt katma değerin Türkiye GSYH’si içindeki payı, 2010 yılında yüzde 10,2 seviyelerine kadar yükselmiş olmasına karşın, bugün 2012 verilerine göre 2008 yılındaki yüzde 9,3 seviyelerine kadar gerilemiş görünüyor.
2012 yılında İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların üretimden satışları, önceki yılın değeri olan 53 milyar 972 milyon liradan 57 milyar 157 milyon liraya çıkarak cari fiyatlarla yüzde 5,9 oranında arttı. Söz konusu artış oranı, Birinci 500’de yüzde 9,2 oranındaydı.
Cari fiyatlarla elde edilen bu artış oranlarına karşın, sabit fiyatlarla üretimden satışlar Birinci 500’de yüzde 2,9 oranında artarken, İkinci 500’de ise yüzde 0,2 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi.
Faaliyet dışı gelirler karlılığı kurtardı
1413817_1a2012 yılında satışlardaki durağanlığa karşın dönem kar ve zarar toplamındaki büyük artışın dikkati çektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“2012 yılında İkinci 500 kapsamında vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamında yüzde 61,1 gibi oldukça yüksek oranlı bir artışla karşılaşıyoruz. Bunun nedenlerine baktığımızda şu değerlendirmeyi yapmak mümkün; 2012 yılında ekonomideki genel daralma kapsamında satışlar nispi bir yavaşlama gösterirken, finansman giderleri de doğal olarak azaldı. İlave olarak yıl sonuna doğru döviz sepetine karşı TL’nin değer kazanması da finansal yapı üzerine olumlu etki yaptı. Bunun sonucunda da İkinci 500’ün satış karlılık oranları bir yıl önceki yıla göre yükseldi.
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2012 yılında yapmış olduğu ihracat tutarı yaklaşık olarak 9,7 milyar dolar civarında. 2012 yılında İkinci 500 kuruluşlarının yapmış oldukları toplam ihracat, Birinci 500 toplam ihracatının yüzde 15,2’sini ancak buluyor. 2011 yılında yüzde 25,3 olan İkinci 500’ün toplam satışları içindeki dış satışların payı, 2012 yılında 1,5 puan artarak yüzde 26,8’e yükseldi. Ancak bu orandaki artışa rağmen, İkinci 500’ün toplam ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı 0,5 puanlık azalmayla yüzde 6,8’ten yüzde 6,3’e geriledi.”
Açıklamaya göre, 2012 yılında İSO Birinci 500 ihracatı bir önceki yıla göre sadece yüzde 0,6 oranında artarken, İkinci 500’ün ihracat artışı yüzde 4,6 oranında oldu. 9,1 puanı altın ihracatından olmak üzere, 2012 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 13 oranında arttığının altı çizilen açıklamada, bu artışın Türkiye’nin altın hariç ihracat artış hızından daha yüksek olduğuna işaret edildi.
Birinci 500 ile İkinci 500 karşılaştırıldığında ihracatın sektörel yapısının değişmekte olduğunun görüldüğü dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:
“Birinci 500’de ihracatın yüzde 21,9’u Taşıt Araçları Sanayii tarafından gerçekleştirilirken, ikinci sırada yüzde 20,6’lık payla Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik ve Plastik Sanayii, üçüncü sırada ise yüzde 20’lik payla Ana Metal Sanayii yer alıyordu. İkinci 500’de ise sektörel sıralamalar şöyle:

İhracatta ilk sırayı yüzde 23,7’lik payla açık ara Dokuma, Giyim Eşyası, Deri ve Ayakkabı Sanayii alıyor. İkinci sırada yüzde 16,7’ik payla Metal Eşya, Makine Teçhizat ve Mesleki Aletler Sanayii yer alırken, bu sektörü üçüncü sırada yüzde 15,6’lık payla Gıda, İçki ve Tütün Sanayii izliyor.”

Üretimden net satışlara göre belirlenen ”Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2012 yılı araştırması sonuçlarında, ilk sırada 166 milyon lira büyüklükle T.T.L. Tütün Sanayii, ikinci sırada 165,6 milyon liralık büyüklükle Eker Süt Ürünleri yer aldı.

İSO’dan yapılan açıklamaya göre, ”Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2012 yılı araştırması sonuçlarında ilk sırayı 166 milyon lira üretimden net satışla, 2011 yılı çalışmasında 29. sırada yer alan T.T.L. Tütün Sanayii alırken, bu şirketi 165,6 milyon liralık üretimden satışlarıyla Eker Süt Ürünleri izledi. Üçüncü sırada 165,2 milyon lira büyüklükle PNS Pendik Nişasta Sanayi yer alırken, dördüncü sıraya 164,7 milyon lira büyüklükle Bursa Beton Sanayi, beşinci sıraya ise 164,3 milyon lira büyüklükle KİBSAŞ Karadeniz İnşaat şirketleri yerleşti.
Sıralamada üretimden net satışlarında aralarında çok az fark bulunan Unmaş Unlu Mamüller altıncı, Edirne Yağ yedinci, Santa Farma İlaç sekizinci, Ertu Demir Çelik dokuzuncu, Argon Kimya ise onuncu oldu.
2012 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması kapsamında en fazla kar eden kuruluş ise Netaş Telekomünikasyon oldu. Bu kuruluşun karı, yaklaşık 152 milyon lira seviyelerine kadar yükseldi.
En fazla kar eden kuruluşlar sıralamasında ikinci sırada 67 milyon liralık vergi öncesi dönem karı ile SİFAŞ Sentetik İplik Fabrikaları yer alırken, 59 milyon lira ile Erikli Su ve Meşrubat üçüncü oldu.
2012 yılında İkinci 500’de kar eden kuruluş sayısı da birinci 500’de olduğu gibi artışa geçti. Açıklamada, 2012 yılında İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 417’sinin kar, 83’ünün ise zarar bildirdiği belirtildi. Kar eden şirketlerin 414’ünün özel, 3’ünün kamu kuruluşu, zarar bildiren şirketlerin 82’sinin özel, 1’inin ise kamu kuruluşu olduğu kaydedildi.
Açıklamada, 2011 yılında kar bildiren kuruluş sayısının 375, bunların 370’inin özel, 5’inin kamu kuruluşu olduğu, zarar eden 125 kuruluşun tamamının özel sektör kuruluşlarından oluştuğu hatırlatıldı.
Sektörlerin kar sıralaması
Açıklamaya göre, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları’nın karlılıklarındaki artışlar sektörler itibarıyla incelendiğinde, gıda, içki ve tütün sanayicilerinin 2011 yılına göre yüzde 206’lık artışla ilk sırayı aldığı görülüyor. Sektörün 2012 yılı karı 390 milyon lira oldu. Bu sektörün ardından gelen metal eşyacıların kar artışı yüzde 103 seviyesinde karı ise 637 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.
Metal eşyacılarını, birinci 500’in birçok performansında zayıf bir görüntü sergileyen dokuma ve hazır giyimciler sektörü izlerken, bu sektörün 2012 kar artışı yüzde 88, toplam karı ise 618 milyon lira oldu.
2012 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması kapsamında en fazla ihracat yapan kuruluş, 2011 yılındaki gibi Arbel Bakliyat Hububat Sanayi oldu. Şirket ihracatını yüzde 14,7 oranında artırarak 105,3 milyon dolara yükseltti.
İkinci sırayı 98,1 milyon dolarlık ihracat ile Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat alırken, üçüncü sırayı da 2011 yılında ikinci sırada yer alan ve ihracatını yüzde 15 oranında artırarak 89,2 milyon dolara yükselten T.T.L. Tütün Sanayi aldı.
İhracatın toplam satışlara oranı sektörlere göre incelendiğinde, ana metal, taşıt araçları, metal eşya ile dokuma, tekstil sanayi en ağırlıklı ihracatçı sektörler olarak öne çıkıyor. Bu sektörlerde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 30 ile yüzde 45 arasında değişiyor.
Diğer yandan toplam sanayi sektörünün satışlarındaki dağılıma bakıldığında, ihracatın oranı yüzde 26,8, iç satışların oranı ise yüzde 73,2 olarak gerçekleşti.
İstihdamlar yerinde saydı
İkinci 500’de ücretle çalışanların sayısı 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 0,8 oranında arttı. Birinci 500’de istihdam artışı yüzde 3,7 seviyesindeydi.
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda istihdam verilerinin Birinci 500’e göre oldukça çarpıcı farklılıklar gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar ifade edildi:
“Örneğin Birinci 500 büyük şirketin verilerinde taşıt araçları sanayiinde yüzde 10 gibi belirgin bir istihdam kaybı vardı. Oysa bu sektörün küçük şirketleri bunun tam tersi bir performans sergiledi. İkinci 500’de istihdamın eksilere düşmemesinin belki de en büyük nedeni taşıt araçları sanayiinin yüzde 33’lük istihdam artışı performansı. İstihdam artışında bu sektörü yüzde 21’e yaklaşan artışla metal eşyacılar izledi. İkinci 500’ün istihdam performansını en çok etkileyen sektör ise istihdamı 6 binlerden yüzde 73 gibi büyük oranlardaki düşüşle bin 500’lere gerileyen madencilik ve taş ocakçılığı oldu. İkinci 500’in toplam istihdamına baktığımızda da yüzde 0,8 ile yerinde sayıyor.”
İkinci 500’ün ilk yapıldığı, 15 yıl önceki sektörel dağılımla, bugünkü dağılım arasında çok büyük bir fark görülmediğine işaret edilen açıklamada, birinciliğini koruyan dokuma ve hazır giyimdeki dramatik erimenin yine de gözle görülür bir şekilde ortada bulunduğu belirtildi.
15 yıl önce neredeyse İkinci 500’ün her üç şirketinden birinin bu sektörde faaliyet gösterdiği dile getirilen açıklamada bugün bu oranın beşte bire gerilediği bildirildi. Açıklamada, “Buna karşın Birinci 500’de görülen gıda yükselmesi burada da var. Gıdacılar 15 yıl önceki yüzde 15 olan paylarını yüzde 21,4’e çıkardı. Bu sektörün ardından kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sektörü yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer aldı” denildi.
2012 yılı Birinci 500’de toplam borç/özkaynak oranının yüzde 112 olduğu hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“İkinci 500’de de oran yüzde 133,5 ile yüksek ve özel kuruluşlar için oran yüzde 134,9 ile Birinci 500’le hemen hemen aynı gerçekleşti. Toplam borç/özkaynak oranları 2011 yılına göre nispi bir küçülme göstermişken, oranlar hala oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Oranların bu kadar büyük olması, Türkiye ekonomisinde reel kesimin kaynak yapısının bozuk olmasını ve dışa bağımlılığı göstermesi bakımından son derece önemli.
Ekonomide düşük tasarruf oranları sonucu ortaya çıkan kaynak yapısındaki bu bozukluklar, ekonominin üretim-tüketim dengesindeki açığını yüksek cari açıkla fonlamak zorunda olduğunu gösteriyor.”

Sıralama şöyle gerçekleşti:

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU – 2012

2’nci 500
Sıra No
Kuruluşlar Bağlı
Bulunduğu
Oda / Kamu
Kamu
Sıra No
Özel
Sıra No
Üretimden Satışlar (Net)
2012 2011 (TL)
1 29 T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 1 166.040.617
2 Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. Bursa 2 165.604.126
3 23 PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. İstanbul 3 165.230.514
4 Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Bursa 4 164.755.188
5 KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 5 164.337.435
6 103 UNMAŞ Unlu Mamüller San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 6 163.942.805
7 Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş. Edirne 7 163.939.483
8 Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. İstanbul 8 163.793.971
9 42 Ertu Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol 9 163.671.264
10 59 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 10 163.416.108
11 22 Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 11 163.412.559
12 49 Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Bursa 12 163.129.037
13 167 Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana 13 163.035.130
14 64 BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara 14 162.914.002
15 70 Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş. Ankara 15 162.248.528
16 İstanbul 16
17 142 SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 17 161.744.730
18 Gaziantep 18
19 145 Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 19 161.517.801
20 57 BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. Bursa 20 161.462.742
21 126 Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 21 160.855.018
22 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bursa 22 160.720.563
23 45 Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgutlu 23 160.374.354
24 102 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Ankara 24 160.154.214
25 Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 25 159.979.299
26 14 Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş. Mersin 26 159.834.380
27 İstanbul 27
28 155 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. Vezirköprü 28 158.263.763
29 56 Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş. Ege Bölgesi 29 158.201.668
30 65 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 30 157.889.307
31 ANATEKS Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş. Malatya 31 157.839.884
32 İstanbul 32
33 32 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. Konya 33 156.960.491
34 13 Güçlü Dokuma Tekstil Taşımacılık ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. Adıyaman 34 156.746.658
35 36 Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 35 156.605.505
36 Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu 36 155.801.692
37 9 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. Kayseri 37 155.692.385
38 174 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 38 155.146.918
39 ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 39 155.011.903
40 11 Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 40 154.913.887
41 84 Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 41 154.815.687
42 2 Cam Elyaf Sanayii A.Ş. İstanbul 42 153.219.921
43 Camiş Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul 43 152.669.880
44 60 Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 44 152.500.505
45 41 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Adana 45 152.443.575
46 Cevher Döküm Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi 46 152.091.482
47 61 Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 47 151.613.017
48 Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 48 151.131.620
49 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. Ereğli/Kdz 49 151.042.278
50 KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 50 150.900.148
51 159 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. Kayseri 51 150.616.566
52 İstanbul 52
53 128 Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 53 150.403.477
54 318 Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 54 149.749.781
55 165 Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. Adana 55 149.696.885
56 İstanbul 56
57 Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 57 149.661.995
58 101 Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir 58 149.482.552
59 18 Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. Tic. A.Ş. Mersin 59 149.438.796
60 3 Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş. İstanbul 60 149.418.640
61 90 Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 61 149.256.523
62 203 Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 62 149.009.540
63 195 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa 63 148.970.928
64 258 SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş. Kocaeli 64 148.493.639
65 50 Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 65 148.420.998
66 118 Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 66 147.539.627
67 332 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. Adana 67 147.516.469
68 78 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 68 147.374.516
69 73 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. Ankara 69 147.234.333
70 Erkunt Sanayi A.Ş Ankara 70 145.581.656
71 Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi 71 145.563.568
72 134 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. İstanbul 72 145.279.964
73 Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş. İstanbul 73 145.163.167
74 44 Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. İstanbul 74 144.827.385
75 Ongan Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 75 144.529.642
76 31 Ege Gübre Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi 76 144.494.857
77 426 Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Kayseri 77 144.446.592
78 Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 78 144.445.063
79 74 Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol 79 143.888.926
80 211 Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. İstanbul 80 143.051.662
81 110 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. İstanbul 81 142.651.314
82 86 Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 82 142.185.446
83 124 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Kamu 1 142.042.067
84 117 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 83 141.947.370
85 Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ordu 84 141.745.192
86 104 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 85 141.558.899
87 5 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. Bursa 86 141.368.543
88 Demirciler Gıda Sanayi A.Ş Giresun 87 141.290.888
89 164 Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Antalya 88 141.266.171
90 268 Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Konya 89 141.182.694
91 Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli 90 140.885.661
92 Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Giresun 91 140.632.003
93 169 Magnesit A.Ş. Eskişehir 92 140.604.086
94 92 Aslan Çimento A.Ş. Kocaeli 93 140.491.127
95 Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul 94 140.408.479
96 İnegöl 95
97 227 DOĞTAŞ Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Biga 96 139.918.036
98 Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 97 139.836.704
99 163 Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa 98 139.601.081
100 İstanbul 99
101 185 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi 100 138.702.907
102 330 İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Kamu 2 138.628.620
103 76 JANTSA Jant San. ve Tic. A.Ş. Aydın 101 138.598.533
104 85 Venüs Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 102 138.241.301
105 71 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 103 137.901.972
106 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 104 137.625.043
107 111 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 105 137.553.774
108 492 TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler San. ve Tic. A.Ş. Karacabey 106 137.441.787
109 İstanbul 107
110 112 Prekons İnşaat Sanayi A.Ş. Ankara 108 136.767.604
111 140 Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. Aydın 109 136.662.244
112 24 Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. Kocaeli 110 136.637.397
113 Kocaeli 111
114 İstanbul 112
115 79 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 113 135.645.802
116 127 ASTAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 114 135.591.338
117 208 BİRKO Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. Niğde 115 135.241.869
118 İstanbul 116
119 176 Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Mersin 117 134.376.699
120 99 Cevher Jant Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi 118 134.025.872
121 256 Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bursa 119 133.872.988
122 28 Coşkunöz Radyatör ve Isı San. Tic. A.Ş. Bursa 120 133.800.167
123 16 P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Bursa 121 133.727.951
124 225 Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli 122 133.571.883
125 63 Meteksan Matbaacılık ve Teknik San. Tic. A.Ş. Ankara 123 133.118.706
126 Hisarlar Makina San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir 124 133.089.849
127 261 İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kamu 3 133.040.049
128 171 Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. Şti. Özen-Özgür Altıparmak İstanbul 125 132.818.089
129 396 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Ankara 126 132.634.925
130 244 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. İstanbul 127 132.602.797
131 İstanbul 128
132 Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 129 132.241.312
133 160 Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Aydın 130 132.178.940
134 156 A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir 131 131.892.156
135 37 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 132 131.799.574
136 223 Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 133 131.570.934
137 Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş. Bursa 134 131.335.066
138 109 PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. İstanbul 135 131.013.692
139 82 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 136 130.881.719
140 20 Ergaz San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 137 130.699.727
141 186 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. Konya 138 130.262.602
142 181 Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 139 129.968.055
143 81 Nitromak DNX Kimya Sanayii A.Ş. Ankara 140 129.579.115
144 355 Şahin Pamuk Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 141 129.494.103
145 87 Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 142 128.924.970
146 392 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Ankara 143 128.741.055
147 137 Netaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul 144 128.706.934
148 Dalan Kimya Endüstri A.Ş. Ege Bölgesi 145 128.692.834
149 Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 146 128.632.206
150 314 ABC Detarjan San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 147 128.452.125
151 94 Feniş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 148 128.142.237
152 216 Türk Ytong Sanayi A.Ş. İstanbul 149 127.953.667
153 125 Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul 150 127.921.132
154 421 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul 151 127.359.481
155 189 Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. Ankara 152 127.153.958
156 232 Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 153 127.045.323
157 180 Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 154 126.909.551
158 289 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul 155 126.690.565
159 İstanbul 156
160 293 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 157 126.531.055
161 369 Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 158 126.416.359
162 282 Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 159 126.193.909
163 324 Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 160 126.180.866
164 Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli 161 126.150.951
165 175 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. Manisa 162 125.872.988
166 194 Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 163 125.775.905
167 113 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Kocaeli 164 125.747.264
168 190 Camiş Madencilik A.Ş. İstanbul 165 125.708.204
169 170 Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş. Konya 166 125.574.806
170 İstanbul 167
171 230 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 168 125.084.760
172 İstanbul 169
173 270 Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman 170 124.836.850
174 152 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. İstanbul 171 124.769.341
175 334 Akzo Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 172 124.647.599
176 252 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Adana 173 124.446.475
177 446 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 174 124.364.533
178 271 BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. İstanbul 175 124.332.686
179 279 Mogul Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 176 124.050.824
180 Kocaeli 177
181 158 Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 178 123.802.026
182 179 Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 179 123.777.874
183 72 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Konya 180 123.419.210
184 123 Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 181 122.935.409
185 Gurme Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 182 122.848.931
186 Termikel Madeni Eşya San. İhr. ve İth. Tic. A.Ş Ankara 183 122.735.930
187 182 İmteks Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 184 122.716.119
188 100 Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 185 122.551.099
189 153 Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. İstanbul 186 122.434.048
190 212 Merter Helva San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 187 121.877.804
191 121 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 188 121.701.280
192 207 İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul 189 121.601.192
193 133 Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. Bursa 190 121.497.170
194 177 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 191 121.027.068
195 149 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 192 121.002.998
196 269 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. Balıkesir 193 120.936.009
197 154 Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 194 120.753.754
198 141 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 195 120.442.754
199 329 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. Ege Bölgesi 196 120.403.563
200 Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Kütahya 197 120.395.099
201 Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 198 120.368.349
202 288 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana 199 120.271.910
203 136 Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Konya 200 120.246.512
204 411 As Tavukçuluk Tarım İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Sakarya 201 120.076.675
205 İstanbul 202
206 116 Altın Kablo Sanayii A.Ş. İstanbul 203 119.925.796
207 150 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 204 119.770.433
208 7 Exper Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 205 119.134.271
209 357 ACT Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli 206 118.972.301
210 404 Hatboru Çelik Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. Antakya 207 118.941.162
211 474 Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. İstanbul 208 118.816.071
212 360 Migiboy Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. istanbul 209 118.549.979
213 130 Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 210 118.324.060
214 215 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 211 118.264.768
215 Riga Boya Yapı Kimyasalları ve Madeni Yağ İth. İhr. İnş. Taah. Ltd. Şti. Adana 212 117.628.260
216 250 Valf Sanayii A.Ş. Manisa 213 117.415.526
217 135 Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 214 117.180.994
218 417 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 215 117.099.743
219 Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 216 116.761.544
220 183 Ankara Un Sanayii A.Ş. Ankara 217 116.627.286
221 Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 218 116.371.032
222 Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 219 116.002.561
223 275 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 220 115.563.487
224 162 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. İstanbul 221 115.496.509
225 327 Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. İstanbul 222 115.316.249
226 4 Akın Tekstil A.Ş. İstanbul 223 115.049.384
227 301 Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. İstanbul 224 114.891.721
228 224 Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 225 114.496.892
229 241 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa 226 114.298.015
230 405 Sunel Ticaret Türk A.Ş. Ege Bölgesi 227 114.185.851
231 480 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 228 114.057.468
232 326 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. Uşak 229 113.982.962
233 469 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Diyarbakır 230 113.931.027
234 199 Aymar Yağ ve Gıda San. Tic. A.Ş. Çorlu 231 113.742.897
235 251 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta 232 113.707.670
236 120 Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Mersin 233 113.609.416
237 333 As-Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş. Bucak 234 113.512.557
238 129 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayi A.Ş. İstanbul 235 113.343.249
239 328 Yıltem Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 236 113.090.612
240 249 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. Bolu 237 112.931.793
241 236 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. Salihli 238 112.881.137
242 382 Selva Gıda Sanayi A.Ş. Konya 239 112.697.345
243 204 DESA Deri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 240 112.550.437
244 246 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. İstanbul 241 112.479.114
245 108 Doruk Ev Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Eskişehir 242 112.468.695
246 İstanbul 243
247 Dow Türkiye Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 244 112.251.938
248 52 Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. İstanbul 245 112.203.703
249 467 İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş. Gaziantep 246 111.841.136
250 321 Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Kocaeli 247 111.737.432
251 55 Dost Fındık Gıda Kuy. İnş. Tah. Nak. Tur. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ünye 248 111.664.154
252 280 Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 249 111.616.992
253 89 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. Bursa 250 111.608.025
254 188 Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 251 111.603.359
255 197 Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. Gebze 252 111.580.684
256 248 Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa 253 110.799.936
257 234 Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 254 110.535.047
258 Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Ankara 255 110.516.790
259 245 Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. Elazığ 256 110.146.425
260 295 Nil Örme San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 257 110.018.478
261 Proteksan Turkuaz Yat Sanayi A.Ş. İstanbul 258 109.725.854
262 214 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Manisa 259 109.560.133
263 222 Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 260 109.515.238
264 253 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 261 109.489.040
265 276 Küçükarslanlar Bakır Çinko San. ve Tic. A.Ş. Trabzon 262 109.408.078
266 243 Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Manisa 263 109.282.929
267 298 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 264 109.125.295
268 325 Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Adana 265 109.027.938
269 308 Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Uşak 266 108.958.472
270 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 267 108.945.258
271 432 Uludağ Maden Suları T.A.Ş. Bursa 268 108.801.708
272 255 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. İstanbul 269 108.701.076
273 409 Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 270 108.577.173
274 447 Tamteks Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti A.Ş. İstanbul 271 108.404.518
275 402 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. Kahramanmaraş 272 108.392.560
276 407 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Adana 273 108.357.771
277 385 Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara 274 108.309.962
278 306 Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 275 108.120.371
279 363 Akpa Alüminyum Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 276 107.825.191
280 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun 277 107.654.820
281 146 Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. İstanbul 278 107.349.820
282 341 ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 279 107.142.449
283 69 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. Konya 280 107.074.367
284 231 Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 281 107.024.196
285 423 Pamir Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul 282 106.807.952
286 362 G.Ç.S. Metal Çatı İzolasyon Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. Adana 283 106.769.983
287 TERSAN Tersanecilik Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 284 106.729.148
288 192 Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa 285 106.666.823
289 265 Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. İstanbul 286 106.548.813
290 Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul 287 106.368.624
291 İstanbul 288
292 378 Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. İstanbul 289 105.966.693
293 296 Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. Ege Bölgesi 290 105.787.290
294 91 Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 291 105.771.209
295 254 Emek Yağ Sanayi A.Ş. Bursa 292 105.718.739
296 264 Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ereğli/Konya 293 105.717.823
297 206 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş. Denizli 294 104.790.190
298 292 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ankara 295 104.687.651
299 439 Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 296 104.511.988
300 309 Serra Sünger Kimya İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Süper Market ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İnegöl 297 104.474.779
301 389 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 298 104.466.007
302 376 Hisar Çelik Döküm San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 299 104.103.466
303 213 ELEKTROSAN Elektro Bakır Sanayii A.Ş. Samsun 300 103.947.386
304 303 Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş. Muş 301 103.805.360
305 304 Samsun Yem San. ve Tic. A.Ş. Samsun 302 103.804.267
306 406 Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Adana 303 103.595.213
307 238 Yasin Kaplan Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 304 103.439.569
308 235 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 305 103.408.176
309 148 Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. Samsun 306 103.271.971
310 İstanbul 307
311 338 Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul 308 102.998.043
312 316 Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale 309 102.752.843
313 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara 310 102.643.458
314 200 Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş. İstanbul 311 102.415.568
315 İstanbul 312
316 Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Bursa 313 101.916.281
317 62 Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Samsun 314 101.722.803
318 320 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 315 101.368.116
319 Tuncel Kimya ve Boya Sanayi A.Ş. Adana 316 101.345.709
320 166 Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. Sakarya 317 101.229.676
321 403 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 318 101.118.585
322 401 Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 319 101.110.338
323 340 Bayteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 320 101.001.063
324 178 Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 321 100.772.520
325 272 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Ege Bölgesi 322 100.616.033
326 399 EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Ege Bölgesi 323 100.566.626
327 219 Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa 324 100.557.605
328 379 Muratbey Gıda ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Uşak 325 100.146.745
329 284 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. Bursa 326 100.134.940
330 391 Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 327 99.618.480
331 Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 328 99.610.684
332 350 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 329 99.128.851
333 433 Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. Bursa 330 98.848.686
334 İstanbul 331
335 322 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Manisa 332 98.645.245
336 451 Pınar Su San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 333 98.631.122
337 143 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Suluova 334 98.440.984
338 262 Eti Elektrometalurji A.Ş. Antalya 335 97.984.999
339 281 Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 336 97.404.603
340 384 Hitit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 337 97.221.729
341 313 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenişehir/Bursa 338 97.189.969
342 412 Tekinak Gıda San. ve Tic. A.Ş. Çankırı 339 96.963.575
343 354 İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ankara 340 96.949.381
344 Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli 341 96.905.356
345 381 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Bursa 342 96.708.565
346 438 Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 343 96.565.762
347 240 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun 344 96.389.432
348 Tarsus 345
349 202 Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. Denizli 346 96.264.985
350 430 Surtel Kablo Sanayii A.Ş. İstanbul 347 96.139.873
351 311 Milkay Teknik Tekstil Sanayi A.Ş. Kayseri 348 96.104.470
352 473 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 349 96.082.921
353 415 TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa 350 96.010.877
354 286 İskur Örme San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 351 95.993.624
355 370 Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 352 95.812.492
356 400 Hamaratlı Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 353 95.645.369
357 SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 354 95.164.601
358 Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme 355 95.034.493
359 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. Çarşamba 356 94.756.474
360 336 BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 357 94.661.642
361 229 Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. İstanbul 358 94.555.058
362 490 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi 359 94.550.303
363 266 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 360 94.484.113
364 431 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 361 94.472.738
365 436 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 362 94.412.948
366 196 Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Aydın 363 94.239.281
367 302 Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 364 93.328.009
368 İstanbul 365
369 173 Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme 366 93.093.068
370 353 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Konya 367 93.007.317
371 139 İzopoli Yapı Elemanları Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Bolu 368 92.979.693
372 İstanbul 369
373 397 Tat Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 370 92.890.389
374 368 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Bursa 371 92.662.826
375 312 E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa 372 92.557.054
376 317 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 373 92.470.563
377 352 Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 374 92.391.933
378 259 Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taahhüt A.Ş. Mersin 375 92.320.268
379 247 Örma Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 376 92.276.539
380 453 TMO Genel Müdürlüğü Afyon Alkoloidleri Fabrikası Kamu 4 92.200.725
381 Pelsan Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 377 92.077.551
382 454 KOMGIDA Kombassan Gıda İhtiyaç Mad. ve Petrol Ür. San. ve Tic. A.Ş. Konya 378 91.844.623
383 Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş 379 91.826.848
384 461 Coşkun Et ve Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 380 91.768.525
385 Niğdelioğlu Metal Döküm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli 381 91.741.367
386 413 Hektaş Ticaret T.A.Ş. Kocaeli 382 91.727.237
387 106 Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ankara 383 91.487.501
388 429 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Adana 384 91.434.674
389 462 Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli 385 91.355.165
390 İstanbul 386
391 475 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 387 91.200.122
392 297 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ 388 90.981.017
393 344 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 389 90.816.539
394 Saide Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 390 90.761.563
395 383 Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Bursa 391 90.672.403
396 233 Saray Halı A.Ş. İstanbul 392 90.644.731
397 410 Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 393 90.641.633
398 307 Aytaç Beyazet San. ve Tic. A.Ş. Çankırı 394 90.612.164
399 441 Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. İstanbul 395 90.562.000
400 299 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 396 90.485.114
401 425 Debateks Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul 397 90.279.107
402 437 Samur Halıları San. ve Tic. A.Ş. Ankara 398 90.190.265
403 416 Penguen Gıda Sanayii A.Ş. Bursa 399 89.220.155
404 470 Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. Ordu 400 89.145.595
405 Yıldız Granini Meyve Suyu San. ve Tic. A.Ş. Sakarya 401 89.126.653
406 Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli 402 89.082.867
407 260 Obasan Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Bursa 403 89.027.285
408 466 Serin Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Konya 404 89.017.742
409 226 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy 405 88.825.754
410 Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. Denizli 406 88.439.160
411 428 Çepaş Galvaniz Demir Çelik Madencilik İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş. Ankara 407 88.395.690
412 372 Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. İstanbul 408 88.127.123
413 291 Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş. Kayseri 409 88.003.030
414 375 Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti. Trabzon 410 87.789.025
415 449 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 411 87.765.845
416 Uğurdemir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep 412 87.497.486
417 371 Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul 413 87.454.249
418 Kocaeli 414
419 Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 415 87.272.179
420 Ege Bölgesi 416
421 395 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi 417 87.131.257
422 393 Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 418 86.876.185
423 420 Safa Tarım A.Ş. Konya 419 86.609.159
424 300 Başyazıcıoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 420 86.543.576
425 346 Bosal Metal İşleme Sanayi A.Ş. Kocaeli 421 86.033.706
426 Angora Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 422 85.988.647
427 Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 423 85.908.050
428 419 Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. İstanbul 424 85.816.784
429 Sanica Isı Sanayi A.Ş. İstanbul 425 85.796.641
430 277 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 426 85.703.283
431 Bursa 427
432 ELKON Elevatör Konveyör ve Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 428 85.389.718
433 500 Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 429 84.997.940
434 483 Antalya Enerji Üretim A.Ş. Antalya 430 84.996.716
435 367 ÇİNKOM Çinko Kurşun Metal ve Madencilik San. Tic. A.Ş. Kayseri 431 84.684.801
436 Coşkunöz-MA Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 432 84.626.845
437 408 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. Çerkezköy 433 84.614.560
438 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 434 84.472.557
439 485 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 435 84.392.657
440 388 Adana Besi ve Yem San. Tic. A.Ş. Adana 436 84.294.640
441 387 DYO Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 437 84.218.934
442 Festival Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 438 84.179.624
443 435 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Kocaeli 439 84.113.144
444 Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş. Ankara 440 83.975.105
445 267 Taner Triko San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 441 83.799.958
446 Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul 442 83.732.643
447 459 Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş. İnegöl 443 83.441.921
448 İstanbul 444
449 Görkem Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 445 83.089.170
450 374 Ego Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. Çorlu 446 82.962.360
451 Motif Dokuma Halı ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 447 82.775.463
452 337 Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 448 82.736.528
453 Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş 449 82.301.047
454 386 Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Aydın 450 81.848.104
455 377 İhlas Gazetecilik A.Ş. İstanbul 451 81.668.194
456 339 MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş 452 81.643.531
457 358 Matraş Deri Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 453 81.615.474
458 İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. Konya 454 81.359.425
459 479 Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Kayseri 455 81.329.327
460 390 Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa 456 80.998.257
461 Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 457 80.754.385
462 Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 458 80.564.972
463 499 YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. Yozgat 459 80.464.815
464 364 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 460 80.351.584
465 305 Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi 461 79.739.435
466 278 Akstrol Petrokimya San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 462 79.638.360
467 471 Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 463 79.501.051
468 315 Serko Tekstil Gıda Orman Ürünleri Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri 464 79.384.061
469 331 Emin Tarım San. ve Tic. A.Ş. Uzunköprü 465 79.234.495
470 422 Ay-Tim Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul 466 79.051.351
471 452 Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri 467 78.029.873
472 CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 468 77.939.732
473 489 APS Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul 469 77.886.034
474 491 Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti. Kayseri 470 77.866.394
475 263 Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 471 77.623.647
476 460 Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Gaziantep 472 77.546.919
477 Ak Piliç Ticaret Ltd. Şti. Bolu 473 77.313.971
478 Cengiz Makina San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli 474 77.182.418
479 496 Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 475 77.158.009
480 443 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri 476 76.871.869
481 482 İSPAK İzmit Sıvı Paketleme Sanayi A.Ş. İstanbul 477 76.821.128
482 Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Kütahya 478 76.741.682
483 456 Günkar Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 479 76.728.024
484 Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep 480 76.516.388
485 Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 481 76.460.592
486 274 Intersource Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy 482 76.375.238
487 EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti. İstanbul 483 76.261.140
488 484 Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 484 76.092.450
489 R E Teks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul 485 76.072.876
490 Eku Fren Kampana ve Döküm San. A.Ş. İstanbul 486 75.859.811
491 Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 487 75.800.264
492 Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti Adana 488 75.663.175
493 Alfa Kimya A.Ş. İstanbul 489 75.656.001
494 294 S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi 490 75.647.262
495 Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Malatya 491 75.389.138
496 486 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Konya 492 75.314.990
497 464 Aluform Pekintaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 493 75.294.814
498 349 SİFAŞ Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. Bursa 494 75.167.208
499 498 Arı Rafine ve Yağ Sanayi A.Ş. Balıkesir 495 74.625.277
500 319 S.B.S. Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul 496 74.363.662
HABERİ PAYLAŞ :
YORUMLAR

Bu içerik için ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

İsminiz* Zorunlu

E-Posta adresiniz* Zorunlu

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

GÜNCEL

Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ

Gazete ve dergi haberlerinden daha fazlası KOBİ Postası'nda
İŞE YARAR HABERLER
Sitemizde yayınlanan tüm haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Haberlerin kopyalanması yasal açıdan kesinlikle yasaktır!
Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.
Bu web sitesi Blogizma tarafından üretilmiş WordPress Haber Teması ile hazırlanmıştır.
escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan
escort bursa bayan escort beylikdüzü bayan bursa escort escort istanbul bayan escort istanbul bayan kayseri escort bayan mersin escort bayan bursa escort kocaeli escort ataşehir escort istanbul escort bayan