1 Temmuz’da 200 bin işletme, e-Fatura’ya geçiyor

admin

Elektronik belge kullanımı kapsamında, tüm işletmeler ve şahıs firmaları kademeli olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu gibi kağıt ortamda tuttuğu ve ibraz ettiği belgeleri, “dijital ortama” taşımaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 19 Ekim 2019 tarihinde, elektronik belgeleri düzenleyen 509 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ocak 2020 itibariyle cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu geldi ve bu işletmelere 1 Temmuz tarihine kadar tanınan sürede geri sayım başladı. e-İrsaliye’de ise, 25 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan işletmeler için, e-İrsaliye zorunlu hale geldi ve onların da geçiş süresi 1 Temmuz olarak açıklandı. Ülkemiz genelinde yaklaşık 270 bin civarındaki işletme, 1 Temmuz 2020 itibariyle, e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter) uygulamasına geçmiş olacaktır.

170 bin serbest meslek mensubu, Haziran itibariyle e-SMM’ye geçmiş olacak

Avukat, doktor, mühendis, gümrük müşaviri, mali müşavirler gibi serbest meslek mensupları, Haziran 2020 itibariyle kağıt makbuz yerine, e-SMM (e-Serbest Meslek Makbuzu) düzenlemeye başladı. e-SMM, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve Haziran itibariyle yaklaşık 170 bin serbest meslek mensubu e-SMM’ye geçmiş olacak. Burada, serbest meslek makbuzlarının, elektronik ortamda düzenlenerek, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik ortamda saklanması gerçekleşiyor. Böylece diğer tüm e-Belge uygulamalarında olduğu gibi, hız, tasarruf, arşivleme yükünün azalması ve doğaya katkı sağlanmış oluyor.

Türkiye, e-Fatura’da “dünyada örnek” bir başarıya imza atıyor

Türkiye’nin, e-Belge uygulamalarına geçişte önemli başarılara imza attığını kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Türkiye olarak, e-Belge uygulamalarına, Avrupa’dan çok daha sonra girdik. Bu yılın sonu itibariyle, dünyada örnek ülke olarak gösterileceğimiz bir başarıya imza atmış olacağız. Ülke olarak, e-Belge uygulamalarına çok hızlı adapte olduk. Çok iyi sonuçlar çıkardık. Çok yol kat ettik. Özel entegratörler ve mükellefler olarak, işi başarmış durumdayız” dedi.

2020 yılı Kobi’lerin dijital dönüşüm yılı olacak

Global iş dünyasının dijital dönüşümüne, yenilikçi yaklaşımlar ve akılcı iş modelleri ile rehberlik eden lider teknoloji şirketi Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, e-Belge uygulamalarında (e-Fatura, e-Arşiv, e-SMM, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet vd) pazarında lider özel entegratördür. Bilindiği üzere son aylarda dünya koronavirüs salgınıyla darbe alırken, Türkiye ekonomi ve sağlık alanları başta olmak üzere, başarıya imza atıyor. Cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için e-Fatura’ya geçiş zorunluluğunun gelmesiyle, Kobi’lerde de dijitalleşmenin adımları atıldı ve Kobi’ler açısından bu yılın ciddi bir dönüşüm yılı olacağı ifade ediliyor.

Mükelleflerin, e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye vb) uygulamalarının konforuna alıştığının altını çizen Uyumsoft AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti: “e-Fatura’ya uygulamasına geçmek, ilk günlerde, daha çok kağıt tasarrufu olarak ifade ediliyordu. Ancak bugüne geldiğimizde, mükellef firmalara, “-eski düzene döneceksiniz, kağıtlar da bedava” denilse, hiç kimse geçmeyi istemez. Çünkü tüm işletmeler, bu işin, konforuna alışmıştır. e-Belge süreçlerinin ne kadar önemli olduğu, işletmelere nasıl bir verimlilik getirdiği ve nasıl bir kolaylık sağladığı da anlaşılmıştır. Bilindiği üzere, e-Faturanızı kestiğiniz anda, karşı tarafa gidiyor. Böylece, “borçlarınız, hesaplarınız, stoklarınız, malınız yolda kayboldu mu-kaybolmadı mı, muhasebe kayıtlarım tuttu mu-tutmadı mı” gibi çeşitli gündemler de otomatik olarak çözülmüş oluyor. Mükellefler arasındaki karşılıklı etkileşim sayesinde, nakit akışı regüle ediliyor, performans ve verimlilik artıyor. Bunun yanında, ağaçların ve ormanların korunmasına büyük katkı sağlanıyor. Bir de, sektörlerdeki tüm işletmeler kayıtlı hale gelince, gayriresmi uygulamalar olmayacağından, işletmeler eşit rekabet koşulları altında pazarda faaliyet gösteriyorlar” diye konuştu.

**Kobi’lerin dijitale ilk adımı, e-Belge kullanımı ile kazandıkları avantajlar nelerdir?

1-Kobi’ler, e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter gibi e-Belge uygulamalarının kullanımı ile, gelir-gider takibi ve gelen-giden fatura trafiğini kolaylıkla yönetebilir.

2-e-Belge uygulamalarına geçiş yapan Kobi’ler, hem zamandan, hem de kağıt, kargo ,arşiv, saklama gibi maliyetlerden tasarruf ederek, işlerini aksatmadan ticaretlerini sürdürebilirler.

3-e-Uyum mobil uygulaması ile mobil’den fatura oluşturma, gönderme ve arşivleme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

4-Elektronik fatura işlemlere, zaman ve mekan bağımsız bir şekilde erişebilirler.

5-Operasyonel verimliliklerini arttırarak, rekabette bir adım önde olabilirler.

6-Tüm gelen, giden, arşivlenen veya iptal edilen faturalarını tek ekranda görüntüleyerek tüm fatura süreçlerini hatasız takip edebilirler.

HANGİ MÜKELLEF GRUPLARININ ZORUNLULUĞU BULUNUYOR?

GİB’in tebliği kapsamında, e-Belge sürecine dâhil olan mükellef grupları, geçiş şartları ve tarihlere aşağıda yer alan tabloda yer verilmiştir.

UYGULAMA KAPSAMA GİREN MÜKELLEF GRUPLARI ZORUNLULUK TARİHİ

e-Fatura 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020
e-Fatura EPDK Lisanslı Şirketler(Bayiler Dâhil) – ÖTV I 01.07.2020
e-Fatura Motorlu Taşıtlar (İmal, İthal, Bayiler) – ÖTV III 01.07.2020
e-Fatura İnternet Aracılığı İle satış kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler 01.01.2020
e-Fatura İnternet reklamları yayınlayan İnternet reklam hizmet aracıları 01.01.2020
e-Fatura Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze – Meyve Ticareti Yapanlar 01.01.2020
e-Fatura Bavul Ticareti Yapan Firmalar 01.07.2020
e-Fatura Kamu Kurum ve Kuruluşları (Özel Grup) Bilinmiyor
e-Fatura GİB’in Belirleyeceği Özel Gruplar Bilinmiyor


e-Arşiv Fatura e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar 01.01.2020
e-Arşiv Fatura İnternet Aracılığı İle satış kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler 01.01.2020
e-Arşiv Fatura Motorlu Taşıtlar (İmal, İthal, Bayiler) – ÖTV III 01.01.2020
Özel Uygulama : e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin düzenleyecekleri faturaların vergiler dahil toplam 30.000 tl aşaması durumunda ( vergi mükellefielrine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 tl )e arşiv fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.”


e-Defter e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar Yılbaşında Geçenler 01.01.2020 Yıl içinde Geçenler 01.01.2021
e-Defter Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler 01.01.2020
e-Defter Kamu Kurum ve Kuruluşları İsteğe Bağlı


e-İrsaliye Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) – ÖTV I 01.07.2020
e-İrsaliye Motorlu Taşıtlar (imal, ithal, bayiler) – ÖTV III 01.07.2020
e-İrsaliye Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler 01.07.2020
e-İrsaliye Şeker İmalatçıları 01.07.2020
e-İrsaliye Demir ve Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73 01.07.2020
e-İrsaliye Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar 01.07.2020
e-İrsaliye 25 Milyon TL ve Üzeri kazanç elde eden e fatura mükellefleri 01.07.2020
e-İrsaliye Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze – Meyve Ticareti Yapanlar 01.07.2020
e-İrsaliye GİB’in belirleyeceği Özel Gruplar Bilinmiyor
Özel Uygulama : 01.01.2020 sonrası yukarıda belirtilen gruplara e-İrsaliye açısından tabi olacaklar 4 ay sonra geçiş yapar.


e-Serbest Meslek Makbuzu 01.02.2020 itibariyle faaliyetine devam edenler 01.06.2020
e-Serbest Meslek Makbuzu 01.02.2020’den sonra faaliyetine başlayacak olanlar Faaliyete başladıkları ayı izleyen 3. ay sonu


e-Müstahsil Makbuzu e-Fatura Uygulamasına Dahil Olup müstahsil makbuzu düzenleyenler 01.07.2020
e-Müstahsil Makbuzu Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze – Meyve Ticareti Yapanlar 01.01.2020
e-Gider Pusulası Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, isteğe bağlı
e-Gider Pusulası Kazancı basit usulde tespit edilenler isteğe bağlı
e-Gider Pusulası Defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı isteğe bağlı
e-Gider Pusulası Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler isteğe bağlı


e-Bilet Kara-Deniz taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar 01.01.2021
e-Bilet Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanlar 01.07.2020
Özel Uygulama: Ayrıca Yerli ve Yabancı Film Gösteriminde Bulunanların düzenlefdikleri e bilet e bilet raporu e biler rapor özetlerini saklamaları zorunludur.


e-Sigıorta Komisyon Belgesi Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe Bağlı


e-Sigorta Poliçesi Tüm Sigorta Şirketleri İsteğe Bağlı


e-Döviz Alım Satım Belgesi Döviz Alım Satım Faaliyetine Yetkili Müesseseler İsteğe Bağlı


e-Dekont Bankalar İsteğe Bağlı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

e-İrsaliye uygulaması ve 1 Temmuz geçiş süreci değerlendirildi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, 19 Ekim 2019 tarihinde, elektronik belgeleri düzenleyen 509 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Ocak 2020 itibariyle cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan işletmeler için e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu geldi ve bu işletmelere 1 Temmuz tarihine kadar süre tanındı. e-İrsaliye’de […]

Subscribe US Now

Betboo